Nieuwsbericht

Contactpersoon:
Yvonne Vanneste onderzoeker, adviseur
Telefoon: 06 - 83 77 83 91
E-mail: yvanneste@ncj.nl

Nieuws over het Van Wiechenonderzoek en de Baecke-Fassaert Motoriektest op een rij

maandag 30 november 2020

Het afgelopen jaar zijn er veel ontwikkelingen geweest met betrekking tot het Van Wiechenonderzoek en de Baecke-Fassaert motoriektest. Zoals bijvoorbeeld de DIY Van Wiechenfilmpjes , die versneld beschikbaar zijn gekomen en waar nu een implementatieonderzoek naar loopt, en het advies rond inzet van de verschillende JGZ disciplines bij de uitvoer van het Van Wiechenonderzoek en de Baecke-Fassaert motoriektest. We nemen je kort mee in deze ontwikkelingen.

Do It Yourself video’s

TNO heeft DIY Van Wiechenfilmpjes gemaakt voor ouders: korte instructiefilmpjes per VWO-kenmerk. Voorafgaand aan een afspraak bij de JGZ kunnen ouders de video’s bekijken om zo betrokken te worden bij het ontwikkelingsonderzoek. TNO onderzoekt momenteel de implementatie van de DIY video’s in JGZ organisaties, bij ouders en andere geïnteresseerden. Bij vragen kun je contact opnemen met Yvonne Schönbeck van TNO. Ook als je je ervaringen met het implementeren wilt delen en mee wilt werken aan een interview hierover.

Op de NCJ website met de VWO-kenmerken is bij elk VWO-kenmerk de bijbehorende DIY Van Wiechenfilmpje geplaatst. Deze video's dienen voor professionals als audiovisuele ondersteuning van de geschreven instructie, die op dezelfde pagina te lezen is. Het is voor JGZ professionals niet meer nodig een inlogcode aan te vragen. Alle informatie is voor iedereen beschikbaar gemaakt.

Onderwijs in VWO

Na inventarisatie werd de lijst met gecertificeerde VWO-instructeurs dit najaar geupdate. In verband met de corona pandemie hebben de VWO-instructeurs 1 jaar respijt gekregen voor de hercertificering. Alle VWO-instructeurs zijn hiervan op de hoogte gebracht. Heb je vragen hierover? Neem dan contact op met Yvonne Vanneste.

De NSPOH start een 5-jaarlijkse cyclus op thema voor de terugkomdag voor gecertificeerde VWO-instructeurs. Elke terugkomdag wordt twee keer per jaar gegeven, in het voor- en najaar. De data voor 2021 zijn inmiddels bekend. Zie de NSPOH website.

De e-learning Van Wiechenonderzoek komt nog dit jaar beschikbaar via de JGZ-academie.

Uitvoer van VWO

In de Richtlijn flexibilisering disciplines m.b.t. het Van Wiechenonderzoek staat het advies over de inzet van de verschillende disciplines (jeugdarts, jeugdverpleegkundige, verpleegkundig specialist en doktersassistente) bij de uitvoer, registratie en duiding van het VWO. Op onze website wordt dit bij elk kenmerk ook apart nog vermeld. Bijlage 9 van het handboek 'Ontwikkelingsonderzoek in de Jeugdgezondheidszorg' komt hiermee te vervallen.

De landelijke leverancier van VWO-materialen heeft zich teruggetrokken. Er bereiken ons signalen dat momenteel niet alle VWO-materialen leverbaar zijn. Er wordt gekeken wat de oorzaak hiervan is. Zodra er nieuws is (en hopelijk een nieuwe leverancier gevonden is) wordt dit op onze website gecommuniceerd.

De Baecke-Fassaert Motoriektest

Er zijn nieuwe BFMT video’s beschikbaar: een introductievideo en een instructievideo voor elk kenmerk. Deze BFMT video's zijn voor alle professionals die in de JGZ werken toegankelijk. Een inlogcode is niet meer nodig.

Afgelopen jaar heeft de NSPOH twee keer een scholing in de De Baecke-Fassaert motoriektest gegeven. In 2021 zal deze scholing nogmaals aan jeugdverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en jeugdartsen gegeven worden. Daarnaast wordt een train-de-trainer opgezet voor verpleegkundig specialisten en jeugdartsen om binnen de eigen organisatie de medewerkers te kunnen scholen in de De Baecke-Fassaert Motoriektest. Deze train-de-trainer zal in het voorjaar 2021 gegeven worden. Houd hiervoor de website van de NSPOH in de gaten.

Voor de uitvoer, registratie en duiding van de BFMT is een advies uitgebracht wat betreft de inzet van de verschillende disciplines.