Nieuwsbericht

Contactpersoon:
Merian Bouwmeester onderzoeker, adviseur
Telefoon: 06 - 29 03 80 58
E-mail: mbouwmeester@ncj.nl

Nieuw themadossier: de JGZ Onderzoeksagenda

woensdag 25 maart 2020

Met de JGZ Onderzoeksagenda vraagt het NCJ aandacht voor het belang van onderzoek binnen de JGZ. De JGZ Onderzoeksagenda richt zich op het toepassen, onderhouden en blijvend samen creëren van wetenschappelijke kennis over de jeugdgezondheidszorg. Verschillende initiatieven waarmee we al een tijdje bezig zijn komen hierin samen. De informatie hebben we nu gebundeld in ons nieuwe themadossier de JGZ Onderzoeksagenda.

Waar het gaat om het vertalen, verbinden en verrijken van kennis binnen het (preventieve) jeugddomein, wil het NCJ graag een spilfunctie vervullen. Op deze manier willen we samenwerking tot stand brengen tussen het uitvoerend veld en diverse maatschappelijke partners. Aan de basis hiervan staat de Evidence Based Practice (EBP) mindset: de optimale JGZ combineert wetenschappelijke inzichten met de ervaring en het vakmanschap van de professional én de unieke situatie van kind en ouders. Vanuit deze mindset zijn we in gesprek met onze Wetenschappelijke Advies Commissie (WAC) en proberen we de wetenschappelijke actualiteit te duiden voor de dagelijkse praktijk in samenwerking met de Stippel-Brigade.

De spilfunctie die het NCJ wil vervullen op het gebied van onderzoek proberen we op verschillende manieren vorm te geven:

  • Door samenwerking met diverse universiteiten en wetenschappelijke netwerken willen we JGZ-professionals in opleiding de weg wijzen richting diverse wetenschappelijke stage-plaatsen
  • Door onderzoekers en onderzoeksvragen bij elkaar te brengen
  • Tenslotte willen we voor de JGZ relevante onderzoeksresultaten voor het voetlicht brengen.

Voor een goede samenwerking hebben we elkaar nodig. Daarom willen we jullie van harte uitnodigen om met je vragen en ideeën bij ons aan te kloppen.

  • Heb jij een onderzoeksvraag die je graag onderzocht zou willen zien?
  • Heb jij iets gelezen of gehoord waarvan je je afvraagt wat we daar in de dagelijkse praktijk mee moeten?
  • Wil je voor opleiding onderzoek doen of stage lopen?
  • Heb je onderzoek gedaan en wil je de resultaten met ons delen?

Laat het weten aan NCJ-adviseur Merian Bouwmeester via mbouwmeester@ncj.nl, wij denken graag met je mee!