Nieuwsbericht

Landelijk JGZ-netwerk aandachtsfunctionarissen kindermishandeling

vrijdag 02 april 2021

Op 12 maart jl. kwam het landelijk JGZ-netwerk van aandachtsfunctionarissen kindermishandeling weer bijeen. De ruim 40 deelnemers gingen onder andere in gesprek over het vinden van kwetsbare kinderen en over de inzichten die de coronacrisis tot nu toe heeft opgeleverd. Diverse gastsprekers leverden een inhoudelijke bijdrage, onder wie Louella Spieker (beleidsadviseur Ministerie van Justitie) en Kelly Konijn (GGD West Brabant).

Besproken werd de behoefte aan een landelijke factsheet voor medewerkers in de teststraten over hoe om te gaan met signalen van kindermishandeling; een aantal aandachtsfunctionarissen gaat daarmee aan de slag. 

Aandacht voor kwetsbare kinderen vasthouden
Ook is besproken hoe we de aandacht voor kwetsbare kinderen vasthouden na het Corona tijdperk. Positieve ontwikkelingen zijn dat de contacten met samenwerkingspartners zijn verstevigd; vooral met scholen en met kinderopvang. Ook het gebruik van digitale middelen heeft een vlucht genomen en werkt. Je bent dan alerter in je communicatie en op signalen (zoals trillende stem). GGD West Brabant heeft een factsheet gemaakt waarin de werkwijze om kinderen proactief te benaderen is uitgewerkt. 

Als nadeel wordt genoemd het feit dat als je niet op huisbezoek bent gegaan ouders sneller met kinderen naar de huisarts gaan. 

Online seksueel misbruik
Medewerkers van de ministeries van VWS en V&J gaven een indrukwekkende presentatie van online seksueel misbruik. Hoewel online experimenteren met relaties en seksualiteit bij de ontwikkeling hoort, brengt het ook risico's met zich mee zoals ongewenste verspreiding van naaktfoto's en grooming en sexting. Dat vergt aanpassing van de voorlichting; zowel voor kinderen als voor ouders en professionals. Er zijn inmiddels wegwijzers voor het PO en VO en een aantal websites voor advies bij online seksueel misbruik. Voor de zomer komt er een sessie met de kindertelefoon over het bespreekbaar maken van gevoelige onderwerpen.