Nieuwsbericht

Kenmerken Van Wiechen aangepast

dinsdag 01 september 2015

Op basis van de richtlijn autisme spectrum stoornissen hebben de richlijntopstellers en de landelijke instructeurs de kenmerken aangepast. Daarnaast zijn opmerkingen van JGZ-professionals ook verwerkt. Alle wijzigingen hebben een positief advies gekregen van de Adviescomissie Ontwikkelingsonderzoek.