Nieuwsbericht

Contactpersoon:
Tanja Geerdes-Maas adviseur
Telefoon:
E-mail: Tijdelijk niet aanwezig.

Handreiking ‘Ben ik in Beeld’ geactualiseerd

donderdag 29 april 2021

In 2017 heeft het NCJ de handreiking ‘Ben ik in Beeld’ gepubliceerd. Hierin wordt onder andere de definitie van een jeugdige In Beeld, In Zorg en Bereik beschreven. Naar aanleiding van wijzigingen in de Basisdataset JGZ en vragen van JGZ-professionals is deze handreiking geactualiseerd.

In 2017 heeft het NCJ de handreiking ‘Ben ik in Beeld’ gepubliceerd. Hierin wordt inzichtelijk gemaakt hoe de definities In Beeld, In Zorg, Elders in Zorg en Bereik in de praktijk betekenis krijgen. Sindsdien zijn er wijzigingen in de Basisdataset JGZ die in deze geactualiseerde handreiking zijn verwerkt. Daarnaast hadden JGZ-professionals vragen over de werkwijze rondom

  • dossieroverdracht bij jeugdigen die verhuizen
  • bij het verkrijgen van informatie over jeugdigen die Elders in Zorg zijn.

Dit is in deze geactualiseerde handreiking verduidelijkt. De tekst in deze handreiking is afgestemd met de tekst in de juridische toolkit van het NCJ.

Ga direct naar de handreiking 'Ben ik in beeld'>

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Tanja Geerdes-Maas via tgeerdes@ncj.nl.