Nieuwsbericht

Contactpersoon:
Merian Bouwmeester onderzoeker, adviseur
Telefoon: 06 - 29 03 80 58
E-mail: mbouwmeester@ncj.nl

GGD Amsterdam primeur Zorgen zonder Zorgen

woensdag 29 januari 2020

Het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg (DD JGZ) is een belangrijke tool voor JGZ-professionals. Op de werkvloer blijkt het nog wel eens een bron van frustratie, bijvoorbeeld als eerder vastgelegde informatie moeilijk terug te vinden is. Daarom is accuraat en eenduidig registreren heel belangrijk. Om JGZ-professionals daarvan bewust te maken ontwikkelde het NCJ in 2019 een serious game: Zorgen zonder Zorgen. De GGD Amsterdam had in december de primeur om dit spel met een team te spelen.

Een nieuwsgierig team van tien medewerkers van de GGD Amsterdam arriveerde in het zaaltje dat ingericht was om het spel te spelen. In de rol van ‘specialist screening’ of ‘specialist gespreksvoering’ voor drie verschillende organisaties gingen deelnemers in gesprek met hun collega’s, in de rol van ouder. Zij maakten hiervan een verslag in een gesimuleerd (papieren) dossier. Hun missie tijdens het spel: vindt voor de laatste ronde is afgelopen de twee kinderen die in onveilige omstandigheden leven en start de meldcode op. Ondertussen moest er echter ook zodanig geregistreerd worden dat de beleidsmedewerker de vragen van de gemeente kon beantwoorden. Alles bij elkaar een hele uitdaging.

Evaluatie

Minstens zo belangrijk als het spelen van het spel was het gesprek dat we daarna met elkaar voerden over registreren. We stonden stil bij het registreren van bijzonderheden en het hergebruiken van bestaande informatie en probeerden met elkaar de ervaring uit het spel te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Tijdens de evaluatie benoemden alle spelers dat zij de nabespreking als nuttig tot zeer nuttig hadden ervaren. Terugkijkend zegt een meerderheid van de deelnemers bewuster te zijn geworden van nut en noodzaak van eenduidig registreren. Ook is de meerderheid van de spelers zich gaan realiseren wat de impact is van hun werk op dat van hun collega’s. Ze geven aan inzicht gekregen te hebben in hun eigen registreer gedrag. Daarmee is het doel van het spel voor ons gerealiseerd. Natuurlijk hebben wij zelf ook geleerd van deze eerste spelsessie.

Speel jij ook mee?

Wil jij ook met jouw team op een andere manier aandacht besteden aan de meerwaarde van zorgvuldige en eenduidige registratie? Dan komen we graag samen spelen! Per sessie kunnen 10 tot maximaal 14 mensen deelnemen. De spelersgroep is bij voorkeur multidisciplinair en ook de manager is van harte welkom om mee te spelen. Het spelen van het spel duurt 3 uur. Artsen, verpleegkundigen en assistenten krijgen 3 accreditatiepunten voor het spel.

Kosten

Het spelen van het spel Zorgen zonder Zorgen kost €50,- per persoon exclusief reiskosten van de spelbegeleider. De eerste keer dat een JGZ-organisatie dit spel speelt rekenen we €25,00 per persoon. Bij ieder volgend team binnen deze JGZ-organisatie wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. Neem om aan te melden contact op met NCJ-adviseur Merian Bouwmeester via mbouwmeester@ncj.nl