Nieuwsbericht

Doen wat werkt! Dreumestijd

woensdag 30 oktober 2019

In ‘Doen wat werkt’ worden verschillende JGZ-interventies gedeeld. Deze maand vertelt Linda Oosthoek over Dreumestijd. Dreumestijd is een preventief opvoedprogramma dat zich richt op laagdrempelige opvoedondersteuning. Dreumestijd is een positief moment voor opvoeders én kinderen. Linda is pedagoog opvoedondersteuning en gezinsadviseur bij de van Veldhuizen Stichting.

Over Dreumestijd

Dreumestijd is een preventief opvoedprogramma dat zich richt op laagdrempelige opvoedondersteuning. Dreumestijd is een positief moment voor opvoeders én kinderen. Een moment om samen wijzer te worden over opvoeden. Dit gebeurd door middel van 10 wekelijkse bijeenkomsten voor opvoeders met hun dreumes (1 tot 2 jaar). Iedere week wordt er een ander onderwerp besproken onder begeleiding van een professional. Centraal staat wat een dreumes gaat leren en wat een dreumes van zijn opvoeders nodig heeft. Tijdens de bijeenkomsten komen daar mooie voorbeelden van voorbij.

Bij Dreumestijd kunnen opvoeders al hun vragen stellen aan de professional. Kinderen kunnen met andere kinderen spelen en er is ruimte om ervaringen te delen met andere opvoeders.

Gebruikersoordeel over Dreumestijd

Uit de procesevaluatie (2018) blijkt dat de deelnemende opvoeders het delen van ervaringen met anderen en het krijgen van informatie het meest waardevol vinden. Het leukst vinden deelnemers het leren kennen van nieuwe mensen, het zien spelen van het eigen kind met andere kinderen, de regelmaat voor het kind en het zingen van liedjes.

Uit de praktijk (2019) horen van we van opvoeders dat ze dreumestijd heel leerzaam vinden en de gezellige sfeer met de andere opvoeders heel leuk. Opvoeders vinden het fijn dat ze hun vragen kunnen stellen en zo veel kunnen leren, zodat opvoedproblemen voorkomen kunnen worden.

Professionals zeggen het volgende over het opvoedprogramma

Het mooie van de interventie is dat je opvoeders én kinderen bij elkaar hebt én de interactie tussen beide ziet. Daardoor kun je eenvoudig inspelen op de vragen die opvoeders hebben en wordt er geoefend tijdens de bijeenkomsten. Ook neem je gedrag van opvoeders en kinderen als voorbeeld voor dat wat je wil overbrengen / vertellen. Tijdens de bijeenkomsten stel je als begeleider de opvoeders gerust en stel je verwachtingen van opvoeders bij. Dat maakt dat opvoeders zich zekerder voelen in de opvoeding.

Onderzoek

Er is nog geen wetenschappelijk onderzoek verricht naar deze interventie.

Doorontwikkeling

In 2018 is een procesevaluatie uitgevoerd, waarna een pilotfase heeft plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot kleine aanpassingen in het programma. Het handboek is aangepast en de aanbevelingen zijn doorgevoerd. Er is een train de trainer programma ontwikkeld. Deze train de trainer is inmiddels beschikbaar voor professionals die Dreumestijd binnen hun eigen organisatie uit willen gaan voeren.

Na elke reeks van 10 weken vullen opvoeders en uitvoerders een evaluatieformulier in welke centraal worden verzameld. Over een aantal jaar zal een nieuwe procesevaluatie uitgevoerd worden met de verzamelde data. Tussentijds organiseert de Van Veldhuizen Stichting elke twee jaar een (verplichte) terugkomdag waarin deskundigheids- bevordering en het uitwisselen van ervaringen centraal staan. Het handboek wordt elke twee jaar herzien en aangevuld met nieuwe wetenschappelijke inzichten. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de evaluatie- en registratieformulieren. Ook worden hier jaarlijkse evaluaties met uitvoerders voor gebruikt.