Nieuwsbericht

Bij- en nascholing van JGZ- professionals in de uitvoering van opvoedondersteuning

woensdag 24 februari 2016

Om de kwaliteit en het effect hoog te houden, dient de professional voor verschillende methodieken en interventies bij- en nascholingen te volgen. Dit is een tijdrovend, maar belangrijk proces. In dit onderzoek wordt onderzocht of hier winst valt te behalen door delen van bij- en nascholingen mogelijk te combineren of te integreren.

Aanbevelingen

In het rapport worden de volgende aanbevelingen gedaan:

  • Organiseer bij- en nascholing met betrekking tot de zes basisvaardigheden (motiverende gespreks-voering, vraaggericht werken, oplossingsgericht werken, video-interactiebegeleiding, dialoog-gericht werken en intercultureel werken).
  • Organiseer daarnaast methodiek/interventie-specifieke bij-en nascholing.
  • Plan als professional zelfreflectiemomenten.