Nieuwsbericht

Contactpersoon:
Yvonne Vanneste onderzoeker, adviseur
Telefoon: 06 - 83 77 83 91
E-mail: yvanneste@ncj.nl

Aanpassing Van Wiechenonderzoek en contactmomenten in verband met invoer maternale kinkhoestvaccinatie

vrijdag 29 november 2019

Aan de Landelijke Expertgroep Ontwikkelingsonderzoek (LEO) is gevraagd te adviseren ten aanzien van het Van Wiechenonderzoek bij het overstappen van het zes maanden-consult naar een vijf maanden-consult in verband met de invoer van de maternale kinkhoestvaccinatie door de jeugdgezondheidszorg (JGZ).

Per januari 2020 gaat het standaard vaccinatieschema van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) wijzigen in een 3, 5 en 11 maanden schema (met een extra prik tussen 6-9 weken als er contra-indicaties zijn). Aan de LEO is gevraagd of er met betrekking tot het Van Wiechenonderzoek (VWO) bezwaar is om het standaard contactmoment van zes maanden te vervroegen naar vijf maanden. De LEO is van mening dat daar geen bezwaar tegen is op basis van de volgende argumentatie:

  • Er zijn geen bezwaren om te vervroegen gelet op de spreiding van de VWO-kenmerken.
  • De kans op een negatieve uitslag op het kenmerk voor de communicatie “maakt gevarieerde geluiden” is wel iets groter.
  • Indien dit kenmerk negatief is zijn de consequenties klein. Ouders kan uitgelegd worden waar ze op moeten letten, kunnen zelf actie ondernemen bij zorg. Ook kan de professional dit op andere wijze later (laten) navragen bij ouders.

Bekijk ook: