Nieuwsbericht

Contactpersoon:
Marga Beckers adviseur
Telefoon: 06 - 53 97 53 19
E-mail: mbeckers@ncj.nl

Aan de slag met een duurzaam preventiebeleid

dinsdag 15 augustus 2017

Op verzoek van het ministerie van VWS en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een landelijke werkgroep* nagedacht over manieren om preventie vorm te geven binnen gemeenten. Door de transitie van taken van rijksoverheid naar gemeenten, zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van veel wetten. Zij zijn daarbij op zoek naar manieren om invulling te geven een duurzaam preventiebeleid. De landelijke werkgroep ontwikkelde een concrete aanpak: de preventiematrix.

De preventiematrix helpt bij het overzichtelijk maken van de activiteiten en interventies die er in jouw gemeente al zijn voor verschillende doelgroepen. Daarbij maakt het ook meteen inzichtelijk welke onderwerpen of doelgroepen nog aandacht behoeven. De matrix kan op verschillende manieren worden gebruikt door gemeenten en/of professionals al dan niet samen met burgers. 

Meer informatie over Duurzaam Preventiebeleid en de matrices >

Download de Preventiematrices >

De preventiematrix
Omdat de problematiek voor verschillende doelgroepen anders is, zijn in totaal negen matrices ontwikkeld voor drie verschillende doelgroepen.

  • Doelgroep Jeugd (0-18 jaar) 
  • Doelgroep Volwassenen (18-67 jaar)
  • Doelgroep Ouderen (67+ jaar) 

Met het invullen van de preventiematrices wordt duidelijk welke interventies in de gemeente worden ingezet om problematiek te voorkomen en aan te pakken. Door parallel op drie lijnen in te zetten op deze problematiek hoop je te realiseren dat de gewenste situatie wordt bereikt (eerste kolom). 

Feedback en vragen
Gebruik je deze matrix in uw gemeente, geef dan jouw feedback s.v.p. terug aan Marga Beckers (voorzitter van de landelijke werkgroep) via mbeckers@ncj.nl . Met jouw feedback wordt de preventiematrix doorontwikkeld en zal de bruikbaarheid voor de praktijk verbeteren. Voor vragen over het gebruik van de matrix mag je ook contact opnemen.


* Deelnemers van de landelijke werkgroep 'preventiematrix': NCJ, NJi, Pharos, Movisie, Vilans, Trimbos-Instituut, RIVM, GGD GHOR Nederland, Gemeente Zeist, Gemeente Leiden, Gemeente Groningen, Gemeente Alkmaar, Gemeente Zaanstad, Werkplaatsen sociaal domein (In Holland Haarlem), Hogeschool Leiden, KJP en VOBC. 


Bekijk ook: