Landelijk Netwerk Geletterdheid

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite met lezen, schrijven en/of rekenen (Algemene Rekenkamer, 2016). Vaak hebben zij ook moeite met digitale vaardigheden. Dat is 18% van alle mensen in Nederland. Dus ongeveer 1 op de 6 mensen! Laaggeletterdheid heeft grote impact op je persoonlijke leven. Als je niet goed kunt lezen, schrijven en/of rekenen, vind je minder snel een baan, kun je minder gezond leven, heb je minder grip op je geldzaken en raakt het je gezin.
Datum
7 september 2021
Tijd
14:30 - 16:30 uur
Locatie
Online, via Zoom
Kosten
N.v.t.

Geletterdheid hangt samen met je probleemoplossend vermogen en is daarom onmisbaar voor het zelfstandig mee kunnen doen en kunnen functioneren in onze maatschappij. De gevolgen van laaggeletterdheid zijn dus groot.

Ambitie Jeugdgezondheid

Het is niet alleen een Europese of Nederlandse ambitie, maar vanzelfsprekend ook een ambitie van de Jeugdgezondheidszorg om het aantal laaggeletterden in Nederland naar beneden te brengen. De JGZ zet zich hiervoor in door onder anderen slimme samenwerkingen aan te gaan met elkaar en met partners zoals bijvoorbeeld gemeenten, bibliotheek, Stichting Lezen & Schrijven en Stichting Lezen. Een van de manieren waarop we samenwerken is in het Landelijk Netwerk Geletterdheid.

Landelijk Netwerk Geletterdheid

Op 7 september (van 14.30 - 16.30 uur) komen de partners weer samen in het Landelijk Netwerk Geletterdheid. Onderwerpen die dan aan de orde komen zijn o.a. integrale aandacht, werken met de preventie-matrix en focus op preventie.

Aanmelden

Meld je aan >

Meer informatie

Voor meer informatie het Landelijk Netwerk Geletterdheid kun je contact opnemen met Ellen-Joan Wessels via ejwessels@ncj.nl of met Marga Beckers via mbeckers@ncj.nl.

Contactpersoon

Ellen-Joan Wessels

Telefoon: 06 - 13 27 67 62

E-mail: ejwessels@ncj.nl

Deel dit met je netwerk