3. Stippen zetten

BFMT Kenmerk 3 – Stippen zetten

Uitvoering
Uitgangspositie kind Het kind zit recht voor de tafel zodanig dat hij de voorwerpen op tafel gemakkelijk kan hanteren en goed gesteund kan zitten (liefst met heupen, knieën en enkels in 90-graden). Zo nodig kan hiervoor een voetensteuntje gebruikt worden. Tafelhoogte liefst dusdanig dat de armen gesteund zijn en de schouders ontspannen. De tafel moet zodanig opgeruimd zijn dat het kind niet wordt afgeleid.
Uitvoering onderzoek De onderzoeker legt voor het kind het werkvel en de viltstift op tafel.
De onderzoeker wijst de eerste groep van cirkels aan op het werkvel en geeft aan met de wijsvinger dat de cirkels in spiraalvorm zijn gerangschikt. Hij legt uit dat het kind eerst even mag oefenen om stippen te zetten. De eerste groep cirkels is om te oefenen, om te kijken of de opdracht goed wordt begrepen en zonodig bij te sturen en telt niet mee voor de beoordeling. De tweede groep cirkels is bestemd voor de beoordeling van het kenmerk. Daarna luidt de opdracht om zo snel mogelijk in zoveel mogelijk cirkels één stip te zetten met de vilt­stift gedurende 15 seconden. De onderzoeker houdt de tijd bij. De onderzoeker noch de ouder mag het vel papier vasthouden. Zo nodig kan de onderzoeker het kind erop wijzen, dat het misschien beter zal gaan als het vel wordt vastgehouden met de andere hand.
Opdracht Zeg bij de tweede groep cirkels: ”Zet jij eens zo snel mogelijk in elk rondje een stip totdat ik stop roep.”
Observatie De onderzoeker kijkt bij de eerste groep stippen zetten of de opdracht goed wordt begrepen. Bij het stippen zetten wordt erop gelet welke de voorkeurshand is en of de pen met de zogenaamde driepuntsgreep wordt gehanteerd (rustend op de enigszins gebogen middelvinger, gefixeerd tussen de toppen van de duim en de wijsvinger)
Bij de tweede groep stippen zetten worden na het stopteken de cirkels met stippen geteld. Cirkels zonder of met meer dan één stip tellen niet mee.
Beoordeling en registratie  
Kwantitatief score 0: 15 of minder cirkels met één stip
score 1: 16 of meer cirkels met één stip

Een stip buiten de cirkel mag niet meegeteld worden.

Kwalitatief pengreep
score 0: geen driepuntsgreep
score 1: driepuntsgreep

terug naar alle kenmerken BFMT

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.