1. Figuren natekenen

BFMT Kenmerk 1 – Figuren natekenen

Uitvoering
Uitgangspositie kind Het kind zit recht voor de tafel zodanig dat hij de voorwerpen op tafel gemakkelijk kan hanteren en goed gesteund kan zitten (liefst met heupen, knieën en enkels in 90-graden). Zo nodig kan hiervoor een voetensteuntje gebruikt worden. Tafelhoogte liefst dusdanig dat de armen gesteund zijn en de schouders ontspannen. De tafel moet zodanig opgeruimd zijn dat het kind niet wordt afgeleid.
Uitvoering onderzoek De onderzoeker legt voor het kind het werkvel en een potlood op tafel. De onderzoeker wijst de vier figuren op het werkvel aan en laat het kind deze figuren op hetzelfde papier met potlood natekenen. De onderzoeker noch de ouder mag het vel papier vasthouden. Zo nodig kan de onderzoeker het kind erop wijzen, dat het misschien beter zal gaan als het vel wordt vastgehouden met de andere hand.
Opdracht “Kun jij deze figuren natekenen? Teken ze maar even groot als het voorbeeld.”
Observatie De figuren moeten voldoen aan de volgende criteria:

  • de figuren moeten voor tenminste 7/8 zijn voltooid
  • lijnen mogen elkaar niet voor meer dan 0,5 cm overlappen
  • hoekope­ningen mogen niet groter zijn dan 0,3 cm
  • de zijden moeten redelijk recht en even lang zijn
  • de hoeken moeten redelijk gelijk zijn en
  • de figuren moeten ongeveer even groot zijn als de voorbeeldfiguren.

Het is toegestaan dat:

  • de cirkel enigszins ovaalvormig is
  • het vierkant aan één zijde ten hoogste 1 1/3 maal de lengte van een andere zijde heeft en
  • de ruit enigszins diamantvormig is.
Beoordeling en registratie
Kwantitatief score 0: 2 of minder figuren goed
score 1: 3 of 4 figuren goed

terug naar alle kenmerken BFMT

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.