VoorZorg

VoorZorg is een opvoed-, leefstijl-, gezondheids- en ontwikkelingsondersteuningsprogramma, gericht op jonge vrouwen die zwanger zijn van hun eerste kind en te maken hebben met een opeenstapeling van problemen.

Voor wie is VoorZorg?

VoorZorg is speciaal bedoeld voor jonge, kwetsbare moeders of tienermoeders, die weinig of geen opleiding hebben genoten en zwanger zijn van hun eerste kind. VoorZorg bestaat uit een intensief schema van huisbezoeken tijdens de zwangerschap en in de eerste twee levensjaren van het kind. Tijdens de huisbezoeken krijgen zij verpleegkundige hulp van een gecertificeerde VoorZorgverpleegkundige rondom de verzorging en opvoeding van hun kind.

Het doel van VoorZorg

De doelstellingen van VoorZorg zijn verbetering van het zwangerschaps- en geboorteproces van moeder en kind en verbetering van de gezondheid en ontwikkeling van het kind. Daarnaast is er ook aandacht voor de verbetering van de persoonlijke ontwikkeling van de moeder en haar mogelijkheden voor werk en opleiding.

Met VoorZorg worden hoog risico jonge vrouwen ondersteund met als doel zware opvoedingsproblemen, waaronder kindermishandeling, te voorkomen dan wel terug te dringen en daarmee op termijn de kosten voor de jeugdhulp te verminderen.

Contact

Heb je vragen rondom VoorZorg? Neem contact met ons op.

Deel dit met je netwerk

Contactpersoon
VoorZorg

Lieke van der Meulen

Telefoon: 06 - 13 13 64 99

E-mail: voorzorg@ncj.nl