Overzichtskaart JGZ

Deze pagina bied je een overzicht van alle JGZ-organisaties in Nederland en de lopende (digitale) innovaties. Werk jij ook aan vernieuwing binnen jouw JGZ-organisatie? Geef jouw (digitale) innovatie door en vul het formulier in. Zo kunnen we vernieuwen, verbinden, versterken.

Met de zoekfunctie kun je gericht zoeken per provincie. Onder de kaart verschijnt aanvullende informatie op basis van jouw zoekopdracht.

Lopende (digitale) innovaties

Gelderland

Facebook in de wijk (GGD Gelderland- Zuid)

Groenewoudseweg 275
6524 TV Nijmegen

06-53698699
Cmengana@ggdgelderlandzuid.nl
Website

Initiatiefnemer(s)
Cynthia Mengana
Betrokken organisaties
GGD Gelderland- Zuid
Type innovatie
Digitale innovatie
Omschrijving
Diverse verpleegkundigen zijn een Facebookpagina gestart om een gezicht in hun wijk te zijn. Zij geven ouders digitaal opgroei-informatie en plaatsen lokale berichten.
Winst
Door de maximale zorg voor iedereen onder andere via sociale media te organiseren, kan naar verwachting tijd vrij gemaakt worden voor die gezinnen die meer aandacht nodig hebben. Ook voor kwetsbare groepen kunnen sociale media laagdrempeliger zijn en een betere bereikbaarheid betekenen.
Status
In ontwikkeling en in gebruik; startdatum 1-2-2017
Download
Meer informatie

Limburg

360°CHILDoc (GGD Zuid Limburg)

Geleenbeeklaan 2
6166 GR Geleen

06- 46 44 29 57
Miriam.Weijers@ggdzl.nl
Website

Initiatiefnemer(s)
Miriam Weijers
Betrokken organisaties
GGD Zuid Limburg, Maastricht University en Zuyd Hogeschool, Jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen, de Zuid-Limburgse gemeenten, het Huis voor de Zorg en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
Type innovatie
Digitale innovatie
Omschrijving
CHILDoc wordt gebruikt ter ondersteuning van JGZ medewerkers en hun communicatie met ouders, jeugdigen en ketenpartners.
Winst
De officiële naam is ‘Child Health Integral Digital overview ©’. In het CHILDoc zie je in één oogopslag alle factoren die van invloed zijn op de gezondheid en ontwikkeling van een kind.
Status
Vanaf 2012, in ontwikkeling, (nog) niet in gebruik
Download
Meer informatie

Noord-Brabant

EMOVO: Elektronische Monitor en Voorlichting (GGD Brabant Zuidoost)

Clausplein 10
5611 XP Eindhoven

088 0031 313
s.korzilius@ggdbzo.nl
Website

Initiatiefnemer(s)
Suzan Korzilius-Leenen
Betrokken organisaties
GGD Brabant- Zuidoost
Type innovatie
Digitale innovatie
Omschrijving
Een pubercontactmoment door middel van een online vragenlijst waar tips en adviezen gegeven worden over gezondheid en leefstijl.
Winst
Het bereiken van jongeren in klas 3 en 4 en hen inzicht geven in hun gezondheid, leefstijl en welzijn.
Status
In gebruik sinds oktober 2017, mogelijke doorontwikkeling in 2018
Download
Meer informatie

Blended Care (GGD Hart voor Brabant)

Vogelstraat 2
5212 VL 's- Hertogenbosch

088-3686728
f.oprins@ggdhvb.nl
Website

Initiatiefnemer(s)
Farina Oprins
Betrokken organisaties
GGD Hart voor Brabant; TNO; Karify
Type innovatie
Digitale Innovatie: Blended Care
Omschrijving
Blended care is een mix van face-to-face contacten en online begeleiding.
Winst
Het doel van dit project is de zorg aan ouders en jeugdigen te verbeteren door ‘blended care’ in te zetten op de thema’s voorkeurshouding, zindelijkheid/bedplassen, overgewicht, ziekteverzuim, excessief huilen en pesten.
Status
In gebruik (Karify) en nieuwe pilot (online zorgplan) in ontwikkeling (1-10-2016)
Download
Meer informatie

Noord-Holland

E-tool gesprekstechnieken AAGG (GGD Amsterdam)

Nieuwe Achtergracht 100
1018 WT Amsterdam

020-5559404
sconcincion@ggd.amsterdam.nl
Website

Initiatiefnemer(s)
Siegnella Concincion
Betrokken organisaties
Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht van de gemeente Amsterdam; Proeftuin Ketenaanpak Overgewicht Kinderen van de gemeente ’s-Hertogenbosch
Type innovatie
Digitale innovatie
Omschrijving
Leefstijl is soms een lastig onderwerp om te bespreken met ouders en kinderen. Hierin worden professionals binnen het jeugddomein in Amsterdam via de Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht getraind.
Winst
Met deze e-tool kunnen professionals aanvullend op een training makkelijk en snel kennis en vaardigheden opdoen en bijhouden.
Status
In ontwikkeling en in gebruik; gestart 1-2-2016
Download
Meer informatie

Jij en Je Gezondheid Primair Onderwijs (GGD Amsterdam)

Nieuwe Achtergracht 100
1018 WT Amsterdam

06-83647687
info@jijenjegezondheid.nl
Website

Initiatiefnemer(s)
Eva Verlinden, Anouk Wisse en Marrit Nijman
Betrokken organisaties
GGD Amsterdam, CJG Rijnmond, GGD Drenthe, GGD Ghor, NCJ en Academische werkplaats Jeugd & Gezondheid
Type innovatie
Digitale vragenlijst met geautomatiseerde feedback voor ouders - primair onderwijs
Omschrijving
Ouders vullen als onderdeel van het preventief gezondheidsonderzoek (PGO) voor kinderen van 5/6 en 10/11 jaar een digitale gezondheidsvragenlijst in. Na het invullen van de vragenlijst ontvangen zij direct de uitslag met tips over de gezondheid en leefsituatie van hun kind en gezin.
Winst
Een kwaliteitsslag in (vroeg)signalering en juiste doelgroepselectie, een verbeterslag in betrouwbare informatieverwerking (privacy waarborging), digitalisering van de bestaande werkwijze en het bevorderen van autonomie/empowerment bij ouders en kinderen.
Status
In gebruik en in ontwikkeling
Download
Meer informatie

JouwGGD.nl

Nieuwe Achtergracht 100
1018 WT Amsterdam

0610449834
pvtiggelen@ggd.amsterdam.nl
Website

Leeftijden
Jongeren van 12 tot en met 23 jaar
Initiatiefnemer(s)
GGD Amsterdam
Betrokken organisaties
GGD Amsterdam,GGD Brabant-Zuidoost, GGD Drenthe,GGD Flevoland, GGD Fryslân,GGD Gelderland Midden, GGD Gelderland Zuid, GGD Groningen, GGD Hart voor Brabant, GGD Hollands Midden, GGD Hollands Noorden, GGD Ijsselland,GGD Kennemerland, GGD Limburg Noord, GGD Utrecht, GGD Regio Utrecht, GGD Noord- en Oost-Gelderland, GGD Twente, GGD West Brabant, GGD Zaanstreek –Waterland, GGD Zeeland, CJG Rotterdam –Rijnmond/ GGD Rotterdam-Rijnmond, RIVAS ZorgGroep en Careyn, RVE Jeugd en Gezin Gooi & Vechtstreek, GGD Limburg Zuid en stichting Opvoeden.nl
Type innovatie
Digitale innovatie
Omschrijving
JouwGGD.nl is een breed gezondheidsplatform voor jongeren 12- 23 met mogelijkheden tot online hulp en interactie.
Winst
Door met zoveel JGZ organisaties samen te werken in en vanuit 1 herkenbaar platform bereiken we heel veel jongeren en kunnen we goede dienstverlening leveren. Zo maken we gezamenlijk meer impact.
Status
Gereed en in gebruik - maar we ontwikkelen steeds door. Het adagium is 'nooit af
Download
Meer informatie

Jij en Je Gezondheid Voortgezet Onderwijs (GGD Amsterdam)

Nieuwe Achtergracht 100
1018 WT Amsterdam

020-5555495
jijenjegezondheid@ggd.amsterdam.nl
Website

Initiatiefnemer(s)
Livia Kalma, Anouk Wisse en Marrit Nijman
Betrokken organisaties
GGD Amsterdam; GGD Drenthe; CJG Rijnmond; GGD Zaanstreek-Waterland; GGD IJsselland; Rivas Careyn; GGD Flevoland; GGD Groningen
Type innovatie
Digitale vragenlijst met feedback voor jongeren - voortgezet onderwijs
Omschrijving
Jongeren vullen als onderdeel van het preventief gezondheidsonderzoek (PGO) een digitale gezondheidsvragenlijst in. Na het invullen van de vragenlijst ontvangen zij direct de uitslag met tips over hun gezondheid en leefsituatie.
Winst
Een kwaliteitsslag in (vroeg)signalering en juiste doelgroepselectie, een verbeterslag in betrouwbare informatieverwerking (privacy waarborging) en het bevorderen van autonomie/empowerment bij jongeren.
Status
Gereed en in gebruik
Download
Meer informatie

GroeiGids (GGD Amsterdam)

Nieuwe Achtergracht 100
1018 WT Amsterdam

020-555 5466
akesler@ggd.amsterdam.nl
Website

Initiatiefnemer(s)
Anneke Kesler
Betrokken organisaties
JGZ organisaties, Geboortezorgorganisaties, Stichting Opvoeden.nl, landelijke Kennis- en Thema-instituten
Type innovatie
Digitale innovatie
Omschrijving
Met de GroeiGids app en website kunnen ouders de ontwikkeling en groei zelf bijhouden, informatie zoeken en berichten met preventieve informatie op maat ontvangen.
Winst
De digitale kanalen (website, app, berichtenservices) geven de kans om (a.s.) ouders nog beter te betrekken bij de ontwikkeling van hun (ongeboren) kinderen en te bereiken met voorlichting en daarbij de professionals te ondersteunen in hun wettelijke taak.
Status
Het GroeiGids platform wordt doorontwikkeld met mogelijkheid tot interactie met de ouder en connectie met de dossiers. Gestart in 15-12-2017.
Download
Meer informatie

Overijssel

Leeftijdsgebonden digitale informatiebrieven (GGD IJselland)

Zeven Alleetjes 1
8011 CV Zwolle

06-22275348
m.smeenk@ggdijsselland.nl
Website

Initiatiefnemer(s)
Maike Smeenk
Betrokken organisaties
GGD IJselland
Type innovatie
Digitale leeftijdgebonden informatie - pushberichten
Omschrijving
Ouders krijgen op het moment dat hun kind 4 maanden, 8 maanden, 11 maanden, 18 maanden, 4,5 jaar en 9 jaar oud is een e-mail met informatie, links, tips, filmpjes en websites over de relevante opvoedings- en ontwikkelingsthema's. Ouders kunnen zich hiervoor afmelden. Bekijk de informatiebrieven hier.
Winst
Met de invoering van het nieuwe LPK en het ouderportaal (Mijn Kinddossier van Topicus) wilden we ouders meer op digitale manieren gaan benaderen. Ook was er bij ouders behoefte aan voorgesorteerde betrouwbare informatie over opgroeien en opvoeden in bepaalde leeftijdsfases.
Status
Gereed en in gebruik
Download
Meer informatie

Utrecht

E-zine 'In de Groei'

De Dreef 5
3706 BR Utrecht

06-30040285
egrootbruinderink@ggdru.nl

Leeftijden
Groep 1, Groep 5 en Groep 8
Initiatiefnemer(s)
GGD Regio Utrecht
Betrokken organisaties
NCJ, Stichting Opvoeden.nl, Pharos, ErasmusMC
Omschrijving
E-zine 'In de Groei' is digitale informatie voor ouders van kinderen in groep 1, groep 5 en groep 8. De informatie is preventief, praktisch en positief ingestoken. De informatie anticipeert op de ontwikkelingsfase van het kind en de impact daarvan voor jou als ouder en jullie als gezin.
Winst
Het optimaal aanbieden van voorlichtingen buiten face to face contacten en zo de zichtbaarheid van de Jeugdgezondheidszorg vergroten.
Status
In ontwikkeling en in gebruik
Download
Meer informatie

Digitaal Dossier JGZ (GGD regio Utrecht)

De Dreef 5
3706 BR Zeist

06-47836305
mwesterlaken@ggdru.nl

Initiatiefnemer(s)
Monique Westerlaken
Betrokken organisaties
GGD regio Utrecht; GGD Twente; GGD Hollands-Noorden
Type innovatie
Digitale innovatie
Omschrijving
Een nieuw digitaal dossier ontwikkelen voor de JGZ en uiteindelijk voor de hele publieke gezondheidszorg.
Winst
Anders werken waardoor de JGZ organisatie flexibeler is en ouders in de regie zijn. Zo wordt aangesloten op de behoeften van de ouder.
Status
in ontwikkeling, (nog) niet in gebruik; januari 2018 gestart - vanaf januari 2019 in gebruik;
Download
Meer informatie

Planningspakket Serviceware (GGD regio Utrecht)

De Dreef 5
3706 BR Zeist

06-47836305
mwesterlaken@ggdru.nl

Initiatiefnemer(s)
Monique Westerlaken
Betrokken organisaties
GGD regio Utrecht; softwarebedrijf Helpline
Type innovatie
Digitale innovatie
Omschrijving
Planningspakket wordt ingericht in het Digitaal Dossier en het ouderportaal zodat ouders makkelijker afspraken kunnen maken en ook verschillende soorten afspraken kunnen aangeven.
Winst
Efficiënter werken en daardoor minder tijd kwijt zijn aan plannen.
Status
In ontwikkeling, (nog) niet in gebruik; oktober 2017 gestart
Download
Meer informatie

Inverhuizers (GGD regio Utrecht)

De Dreef 5
3706 BR Zeist

06-47836474
wboon@ggdru.nl

Initiatiefnemer(s)
Warner Boon
Betrokken organisaties
GGD regio Utrecht
Type innovatie
Digitale innovatie
Omschrijving
Oproep om samen te werken aan een centrale bibliotheek waarin staat waar welk dossier staat. Zo hoeft er geen zoektocht te worden gestart als er een dossier niet (goed) meekomt.
Winst
Een snellere effectievere manier om het dossier van inverhuizers te verkrijgen.
Status
Nog niet in ontwikkeling, oproep tot samenwerken (2018)
Download
Meer informatie

Zeeland

Zorgpad met e-consult (GGD Zeeland)

Westwal 37
4461 CM Goes

06- 83332032
ingrid.staal@ggdzeeland.nl
Website

Initiatiefnemer(s)
Ingrid Staal; Henk van Stel; Arina Brunekreeft
Betrokken organisaties
GGD Zeeland; Julius Centrum; UMC Utrecht
Type innovatie
Digitale innovatie
Omschrijving
Flexibele zorg bieden door de introductie van zorgpaden in de JGZ wat leidt tot gewenste verbeteringen: een centralere plaats voor de ouders en jeugdigen en meer inzicht in het proces van zorgverlening.
Winst
De JGZ professional faciliteert de ouders met het aanreiken van digitale middelen zoals e-consult en ouderportaal, waarmee de ouder zelf de regie kan nemen en keuzes kan maken.
Status
In gebruik sinds 2011 binnen de GGD Zeeland, momenteel wordt vervolgonderzoek opgestart o.a. met Yunio. Resultaten hiervan worden in 2020 verwacht.
Download
Meer informatie

Zuid-Holland

SamenStarten App

Anna van Buerenplein 1
2595 DA Den-Haag

0888666186
olivier.blansonhenkemans@tno.nl
Website

Initiatiefnemer(s)
TNO
Betrokken organisaties
NO, GGD Amsterdam, Pharos, EagleScience, GGD Hollands Noorden, NCJ, GGD Hollands Midden, GGD Zaanstreek-Waterland, SAG, OKT Programma team.
Type innovatie
Digitale innovatie
Omschrijving
De SamenStarten App is een softwareprogramma ter ondersteuning van de methodiek SamenStarten voor op de tablet. Deze wordt ingezet tijdens huisbezoeken en andere contactmomenten met ouders, die een vraag hebben rondom de ontwikkeling van het kind.
Winst
Met de SamenStarten App komen professionals en ouders direct tot de kern van de vraag en komen zij met minder contactmomenten tot een motiverend antwoord, passend bij de mogelijkheden van de ouder.
Status
In ontwikkeling en in gebruik
Download
Meer informatie