Bibliotheek

Hier vind je alle beschikbare downloads.
Vink één of meerdere thema's aan en klik op 'ZOEKEN' of zoek met eigen zoekwoorden door gebruik te maken van het veld 'Omschrijving'. 
Wij werken momenteel aan het optimaliseren van de bibliotheek. Hulp nodig? Laat het ons weten

Filters
Zoek een document

878 resultaten


Stappenplan voor het gebruik van video's voor gezondheidsboodschappen - 20 jun 2019
Met een flowchart en stappenplan kunnen JGZ-professionals bepalen of en hoe ze video’s voor jongeren over gezond gedrag maken.

Flowchart voor het al dan niet inzetten van video's voor gezondheidsboodschappen - 20 jun 2019
Met een flowchart en stappenplan kunnen JGZ-professionals bepalen of en hoe ze video’s voor jongeren over gezond gedrag maken.

Handreiking voor vaststellen caseload - 06 jun 2019
Wat is een verantwoorde caseload voor een lokaal team? De handreiking ‘Caseload voor lokale (wijk)teams' biedt structuur voor professionals, managers en beleidsmakers voor het onderbouwen, evalueren en bijstellen van de caseload van hun teams.

Verslag partnerbijeenkomst Early Life Stress 10 mei 2019 - 05 jun 2019
Uitgebreid verslag van de partnerbijeenkomst over een gezamenlijke effectieve aanpak van Early Life Stress van 10 mei jl.

Toelichting voor het gebruik van de praatplaat JGZ Techagenda - 17 mei 2019
Om als JGZ-professional vertrouwd te raken met technologische ontwikkelingen en mogelijkheden is een praatplaat JGZ Techagenda ontwikkeld. Hiermee kun je binnen jouw organisatie het gesprek over digitalisering aangaan. Zo schets je met elkaar een toekomstbeeld.

Praatplaat JGZ Techagenda - 16 mei 2019
Om als JGZ-professional vertrouwd te raken met technologische ontwikkelingen en mogelijkheden is een praatplaat JGZ Techagenda ontwikkeld. Hiermee kun je binnen jouw organisatie het gesprek over digitalisering aangaan. Zo schets je met elkaar een toekomstbeeld.

Deel dit met je netwerk