Bibliotheek

Hier vind je alle beschikbare downloads. 

Vink één of meerdere thema's aan en klik op 'ZOEKEN' of zoek met eigen zoekwoorden door gebruik te maken van het veld 'Omschrijving'. 
Wij werken momenteel aan het optimaliseren van de bibliotheek. Hulp nodig? Laat het ons weten


Document Grootte Geplaatst
Factsheet GIZ project Samen Opletten (pdf)
Informatie over het project Samen Opletten, vanuit de Academische Werkplaats voor de Jeugd. De aanleiding en resultaten van het project worden beschreven.
623 Kb 18 mei 2017
Implementatieplan voor JGZ-organisaties (pdf)
De kwaliteit van het programma VoorZorg wordt mede bepaald door een adequate implementatie. Een goede implementatie in de organisatie, vooruitlopend op een goede implementatie in het werkveld is daarbij een essentiële voorwaarde.
389 Kb 17 mei 2017
Inspiratieboekje Nieuwe Technologie in de JGZ (pdf)
Dit inspiratieboekje wil JGZ-organisaties inspireren ICT en nieuwe techniek nog meer te gaan inzetten. ICT en nieuwe techniek maken het mogelijk diensten op maat van ouders en jongeren toe te snijden. Er zijn voorbeelden te over. Het inspiratieboekje wil JGZ stimuleren deze te gebruiken.
1.35 Mb 17 mei 2017
Presentatie van Susan Ketner - 'Aandacht voor Ouderschap'
Presentatie gehouden tijdens de lezingencyclus 'Opvoeden en opgroeien tussen wetenschap en praktijk' met als thema ‘Aandacht voor Ouderschap’.
902 Kb 11 mei 2017
JGZ-richtlijn Angst - randvoorwaardelijke implicaties (pdf)
Een overzicht van belangrijke aspecten om de implementatie van de JGZ-richtlijn Angst succesvol te maken.
349 Kb 07 mei 2017
JGZ-richtlijn Angst - factsheet (pdf)
Een overzicht van kernpunten uit de JGZ-richtlijn Angst. Inclusief belangrijke aandachtspunten voor implementatie en borging.
184 Kb 07 mei 2017
JGZ-richtlijn Slaap - rapportage praktijktest (pdf)
Een beschrijving van de praktijktest en de daaruit gekomen aanbevelingen.
1.15 Mb 07 mei 2017
GIZ veelgestelde vragen (pdf)
Extra informatie over de GIZ-methodiek
126 Kb 24 apr 2017
JGZ-richtlijn Slaap - powerpoint presentatie (pptx)
Een powerpoint presentatie ter ondersteuning van de implementatie van de JGZ-richtlijn Gezonde slaap en slaapgedrag
13.45 Mb 24 apr 2017
Memo Doorstart Innovatieatelier (pdf)
In dit PDF-document vind je informatie over Innovatieatelier 3.0. Hier lees je hoe de taken tussen deze groepen zijn verdeeld, welke informatie u waar kunt ophalen en wat de ambities zijn voor 2017.
805 Kb 24 apr 2017
Innoveren kun je leren - Innovatieatelier 12 april 2017 (pdf)
Presentatie van het Innovatieatelier dat op 12 april 2017 heeft plaatsgevonden.
292 Kb 19 apr 2017
Draaiboek neonatale hielprikscreening (pdf)
Dit draaiboek beschrijft wat nodig is om de neonatale hielprikscreening effectief en binnen kwalitatieve kaders te laten verlopen. Het draaiboek is voor iedereen die betrokken is bij de uitvoering van de hielprikscreening.
635 Kb 03 apr 2017
Richtlijn Rijksvaccinatieprogramma (pdf)
Richtlijn Cold Chain voor uitvoerende instellingen van het Rijksvaccinatieprogramma.
380 Kb 30 mrt 2017
Handreiking Integrale Vroeghulp (pdf)
Het NCJ heeft, in samenwerking met de Vereniging Gehandicapten Nederland, de handreiking ´Jeugdgezondheidszorg en Integrale Vroeghulp: Samen sterk.´ opgesteld. De handreiking is bedoeld om de JGZ-organisaties te ondersteunen bij hun gesprekken met gemeenten en Integrale Vroeghulp samenwerkingspartners over hun bijdrage aan Integrale Vroeghulp.
2.01 Mb 30 mrt 2017
Draaiboek Neontale Gehoorscreening (pdf)
In het draaiboek neonatale gehoorscreening wordt beschreven wat nodig is om de neonatale gehoorscreening effectief te laten verlopen. Ook worden hierin de kaders aangegeven die nodig zijn om de burgers een uniform, betrouwbaar en kwalitatief hoogwaardig programma te bieden.
244 Kb 30 mrt 2017
Organisatievormen en positionering van (wijk)teams (pdf)
Publicatie Integraal werken in de Wijk. 17 gemeenten vertellen over voor- en nadelen van de gekozen vorm van hun wijkteam.
595 Kb 29 mrt 2017
Onderzoek naar supervisie, intervisie en werkbegeleiding VoorZorg (pdf)
De werkbegeleidingsvormen supervisie, intervisie en werkbegeleiding zijn belangrijke voorwaarden voor VoorZorgverpleegkundigen om hun werk goed te kunnen uitvoeren. In dit document worden voorlopige resultaten weergegeven.
66 Kb 27 mrt 2017
Kennislemniscaat Integraal werken in de Wijk (pdf)
De domeinen van zorg, welzijn, participatie, jeugd, wonen en ruimtelijke ordening raken steeds meer met elkaar verbonden. Integraal werken in de wijk deed onderzoek naar vraagstukken die vragen om een integrale oplossing.
110 Kb 14 mrt 2017
Werkprogramma Integraal werken in de wijk 2017 (pdf)
‘We maken het beter als we het samen doen’
839 Kb 09 mrt 2017
JGZ-richtlijn Slaap - randvoorwaardelijke implicaties (pdf)
Een overzicht van belangrijke voorwaarden die nodig zijn om de JGZ-richtlijn Slaap succesvol te implementeren.
385 Kb 14 feb 2017

Deel dit met je netwerk