Bibliotheek

Hier vind je alle beschikbare downloads. 

Vink één of meerdere thema's aan en klik op 'ZOEKEN' of zoek met eigen zoekwoorden door gebruik te maken van het veld 'Omschrijving'. 
Wij werken momenteel aan het optimaliseren van de bibliotheek. Hulp nodig? Laat het ons weten


Document Grootte Gepubliceerd op
Kennisbouwstenen - Integraal Werken in de Wijk (pdf)
Verschillende vragen over uiteenlopende onderwerpen van diverse doelgroepen. Dat is waar wijkteams en -netwerken dagelijks mee te maken hebben. Welke kennis heb je nodig om deze vragen te beantwoorden? Waar vind je deze kennis? En hoe kom je erachter of je kennis mist? Maak gebruik van de kennisbouwstenen om dit in kaart te brengen. Zo zorg je dat inwoners zich écht begrepen en geholpen voelen.
1.07 Mb 21 jan 2020
Factsheet 'De Sterkste Schakels' (pdf)
Factsheet behorende bij het rapport 'De Sterkste Schakels'
207 Kb 05 nov 2019
Rapport 'De Sterkste Schakels' (pdf)
In het kwalitatieve onderzoek De Sterkste Schakels is nagegaan welke werkzame elementen de praktijk ervaart in de samenwerking tussen de jeugdgezondheidszorg (JGZ), wijkteams en onderwijs. Het onderzoek bouwt hiermee voort op 12 elementen, genoemd in eerder literatuuronderzoek en het inspiratieboekje ‘Samen = Beter’.
746 Kb 05 nov 2019
Handreiking 'Waarborgen en Ontwikkelen van kennis binnen wijkteams' (pdf)
Als een wijkteam uit de startfase is, ontstaat vaak behoefte om te bepalen welke kennis gewenst en aanwezig is. In deze handreiking staan handvatten om dit inzichtelijk te maken binnen jouw wijkteam. Met als doel overzicht te krijgen van de algemene en specifieke kennis die het team nodig heeft om inwoners zo goed mogelijk van dienst te zijn en te komen tot een scholings- en/of ontwikkelplan om de benodigde kennis te kunnen waarborgen.
320 Kb 17 okt 2019
Handreiking voor vaststellen caseload (pdf)
Wat is een verantwoorde caseload voor een lokaal team? De handreiking ‘Caseload voor lokale (wijk)teams' biedt structuur voor professionals, managers en beleidsmakers voor het onderbouwen, evalueren en bijstellen van de caseload van hun teams.
204 Kb 06 jun 2019
Toelichting voor het gebruik van de praatplaat JGZ Techagenda (pdf)
Om als JGZ-professional vertrouwd te raken met technologische ontwikkelingen en mogelijkheden is een praatplaat JGZ Techagenda ontwikkeld. Hiermee kun je binnen jouw organisatie het gesprek over digitalisering aangaan. Zo schets je met elkaar een toekomstbeeld.
171 Kb 17 mei 2019
Praatplaat JGZ Techagenda (jpg)
Om als JGZ-professional vertrouwd te raken met technologische ontwikkelingen en mogelijkheden is een praatplaat JGZ Techagenda ontwikkeld. Hiermee kun je binnen jouw organisatie het gesprek over digitalisering aangaan. Zo schets je met elkaar een toekomstbeeld.
7.09 Mb 16 mei 2019
Creatieve werkvormen - 2 Braindumptechniek ABC lawine (pdf) 292 Kb 26 apr 2019
Powerpoint RL ondergewicht (ppt) 6.36 Mb 18 apr 2019
JGZ-richtlijn ASS als PDF (pdf) 951 Kb 17 apr 2019
Toolkit voor uitvoerders binnen het sociaal domein (pdf)
Toolkit voor uitvoerders binnen het sociaal domein, concrete tips en voorbeelden, ontwikkeld door Stichting A&O fonds Gemeenten.
1.77 Mb 16 apr 2019
Inventarisatie innovatiepioniers naar Samen Toekomst maken (pdf) 57 Kb 03 apr 2019
Programma Innovatie-atelier 17 april 2019 (pdf) 106 Kb 03 apr 2019
Projectleidersbijeenkomst Kindermishandeling (pdf)
Projectbeschrijving van de projectleidersbijeenkomst Kindermishandeling
836 Kb 02 apr 2019
Alliantie Kinderarmoede - 'Samen tegen kinderarmoede' (pdf)
Dit is het grootste publiek privaat maatschappelijk offensief tegen de effecten van kinderarmoede in Nederland. Meer dan 100 partners hebben 26 maart 2019 een convenant ondertekend waarmee ze beloven om een actieve en concrete bijdrage te leveren aan het gezamenlijke doel: de effecten van kinderarmoede tegengaan.
1.99 Mb 26 mrt 2019
Werkprogramma 2019: Integraal Werken in de Wijk (pdf)
Raadpleeg het werkprogramma van Integraal werken in de wijk voor meer informatie over de doelstellingen, aanpak en beoogde resultaten van de verschillende deelprojecten.
1005 Kb 04 mrt 2019
Kijk op de praktijk - Aansluiten bij ouders (pdf)
Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) voerde met ruim honderd JGZ-professionals, managers en staf- en beleidsmedewerkers gesprekken over het aansluiten bij de ouders van nu. Er kwam onder andere naar voren dat door het hele land de JGZ-organisaties bezig zijn met de vraag: ‘hoe kunnen we beter aansluiten bij ouders van nu? Het product ‘Kijk op de praktijk’ bevat een greep uit de initiatieven die JGZ-organisaties hebben genomen om beter aan te sluiten bij ouders.
930 Kb 26 feb 2019
Presentatie van Radar Advies over vloggen - Innovatieatelier 23 januari 2019 (pdf)
Tijdens het innovatieatelier gaven Merel van Kessel en Christiaan Baillieux van Radar Advies en Ilse Schramel van de GGD RU input op de methodiekontwikkeling vloggen in de JGZ.
2.53 Mb 25 jan 2019
Overzicht interventies weerbaarheid.pdf (pdf) 55 Kb 10 dec 2018
Flyer vervolgonderzoek fotoscreener (docx)
De flyer voor het TNO-vervolgonderzoek naar visusscreening, van het innovatieatelier op 29 november 2018
55 Kb 04 dec 2018

Deel dit met je netwerk