Jeugdgezondheidszorg

Alle jeugdigen in Nederland hebben tot hun 18e verjaardag recht op jeugdgezondheidszorg (JGZ). Het doel van de JGZ is bijdragen aan een gezonde en veilige opgroeisituatie van jeugdigen, als individu en als groep.

Dit doet de JGZ door voorlichting te geven, vroegtijdig te signaleren en waar nodig aanvullende hulp te bieden. De JGZ kijkt naar de gezondheid en ontwikkeling van kinderen, in brede zin, en altijd in relatie tot de omgeving waarin het opgroeit. Het NCJ is er om processen die leiden tot verbetering en vernieuwing in de JGZ te initiëren, te ondersteunen en te borgen.

De JGZ bestaat al meer dan honderd jaar. In de JGZ werken zo’n 6.000 professionals zoals jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en (dokters)assistenten. In sommige organisaties wordt dit aangevuld met expertise van bijvoorbeeld logopedisten en gedragswetenschappers.

Informatiebron

Ook heeft de JGZ een monitorfunctie. Ze is in staat op grote schaal informatie te verzamelen en de gezondheid van de Jeugd in Beeld te brengen. Een bron van informatie voor wetenschappers, bestuurders en politici om (nieuw) jeugdgezondheidsbeleid te onderbouwen.

Uitvoer JGZ

Een aantal wetten vormt het kader waarbinnen een JGZ organisaties de uitvoering vormgeeft. Gemeenten in Nederland zijn verantwoordelijk voor het organiseren van de JGZ. Het is aan hen om te bepalen wie de de uitvoer doet: JGZ afdelingen die rechtstreeks onder een gemeente vallen  of deel uitmaken van GGD’s of thuiszorgorganisaties. Daarnaast zijn er ook enkele zelfstandige stichtingen die de JGZ uitvoeren.

De uitvoering wordt door JGZ organisaties divers vormgegeven, maar gaat uit van gedeelde, inhoudelijke pijlers. Dit zijn het Basispakket JGZ en het Landelijk Professioneel Kader dat gebaseerd is op de JGZ richtlijnen.

Veranderende leefstijl en gezondheidsvragen

De leefwereld van kinderen, jongeren en gezinnen verandert samen met de generaties. Veranderingen in de maatschappij en technologische ontwikkelingen leiden tot veranderingen in bijvoorbeeld leefstijl en gezondheidsvragen. Vragen die van de JGZ nieuwe en soms ook een ander soort antwoorden verwachten en een beroep doen op de aanpassings- en vernieuwingskracht van de JGZ.

Voor het bieden van antwoorden op heel diverse vragen werkt de JGZ nauw samen met andere professionals uit de Publieke Gezondheidszorg zoals professionals van Gezondheidsbevordering, Infectieziektebestrijding, Technische en Hygiënische inspectie, OGGZ en Kinderopvang.

Buiten de Publieke Gezondheid werkt de JGZ op lokaal en regionaal gebied samen met professionals uit de domeinen van de curatieve gezondheidszorg (zoals huisartsen en (para)medici), gemeenten, onderwijs, Veilig Thuis, Jeugd en Welzijn en politie. Daarnaast is er ook contact met relevante partijen op landelijke niveau (rijksoverheid, brancheorganisaties, beroepsverenigingen en het NCJ).

Maatschappelijke uitdagingen beter beheersbaar

Investeringen in preventieve JGZ aan de voorkant van de keten verbetert de zorg voor jeugd en maakt maatschappelijke uitdagingen zoals kindermishandeling, armoede en schoolverzuim beter beheersbaar.

Heb je vragen over de JGZ? Neem gerust contact met ons op.

Deel dit met je netwerk

Contactpersoon