Eric Steegers


Eric Steegers (1961) is gynaecoloog en hoogleraar Verloskunde en Gynaecologie en afdelingshoofd binnen het Erasmus MC in Rotterdam. Resultaten van translationeel zwangerschap-gerelateerd onderzoek worden vertaald in gemeentelijke en landelijke innovatieve preconceptie- en verloskundige zorgprogramma’s ten behoeve van de algemene bevolking en kwetsbare groepen in achterstandswijken in het bijzonder. Daartoe worden medische en gemeentelijke sociaal maatschappelijke hulpverlening geïntegreerd. Er wordt ook een relatie gelegd tussen verloskundige- en kraamzorg enerzijds en jeugdgezondheidszorg anderzijds. Voorbeelden daarvan zijn de Rotterdamse “Klaar voor een Kind” en “Moeders van Rotterdam” projecten en het landelijke “Healthy Pregnancy for All” programma.

Sinds januari 2021 maakt Eric deel uit van het bestuur van het NCJ.

Contact

Deel dit met je netwerk