Bestuur

Ons bestuur bestaat uit vijf leden, gekozen op voordracht van GGD GHOR Nederland, ActiZ, de beroepsverenigingen AJN, V&VN en NVDA en vanuit de wetenschap en het openbaar bestuur.

Samantha Dinsbach

voorzitter

Samantha is directeur Publieke Gezondheid bij GGD GHOR Twente, waar zij samen met gemeenten en ketenpartners een bijdrage levert aan de verbinding van publieke zorg en veiligheid.

Samantha heeft een achtergrond als jeugdhulpverlener en raadsonderzoeker en ze bekleedde verschillende managementfuncties in de jeugdsector. Voor haar functie als directeur Publieke Gezondheid was ze hoofd jeugdgezondheidszorg bij de GGD Twente.

Sinds januari 2017 is Samantha voorzitter van het bestuur van het NCJ.

 

Hans Butselaar

penningmeester

Hans Butselaar is voorzitter van de Raad van Bestuur van het Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond. Die organisatie verzorgt voor 14 gemeenten de preventieve jeugdgezondheidszorg.

Hans is jurist en heeft eerder diverse functies bekleed in het domein van Justitie en Veiligheid. Hij begon bij het Openbaar Ministerie en werkte vervolgens in het bestuur van drie rechtbanken. Toen volgde de overstap als directeur van een Justitiële Jeugdinrichting. Voorafgaand aan zijn huidige functie was hij binnen de Dienst Justitiële Inrichtingen verantwoordelijk voor alle jeugdinrichtingen in Nederland en de vreemdelingenbewaring.

Sinds februari 2019 maakt Hans deel uit van het bestuur van het NCJ.

 

Ronald de Meij

zetel openbaar bestuur

Ronald de Meij is sinds juli 2019 wethouder Jeugd, Wmo, Gezondheid, Onderwijs, Sport en Cultuur van de gemeente Zwijndrecht. Ronald is gezondheidswetenschapper en heeft ruime ervaring in de gezondheidszorg en het sociaal domein. Als directeur Publieke Gezondheid in Zeeland was hij vanaf 2010 onder andere verantwoordelijk voor de Jeugdgezondheidszorg in Zeeland. Hij sluit zich per direct aan bij het bestuur van het NCJ en zal binnen het bestuur de zetel Openbaar Bestuur vervullen.

LinkedIn

 

Ilse Schramel

zetel beroepsgroepen

Ilse Schramel is arts Maatschappij en gezondheid bij de GGD regio Utrecht. Hier zet zij zich samen met netwerkpartners en gemeenten in voor het veilig en gezond opgroeien van kinderen.

Ilse werkt als stafarts en uitvoerend jeugdarts. Zij is opleider 1e en 2e fase arts M&G en lid van het kernteam Regionale Kenniswerkplaats Jeugd en Gezin Centraal. Zij is actief lid van de AJN en participeerde in verschillende landelijke werkgroepen.

Ilse vertegenwoordigt vanaf september 2020 de beroepsgroepen in het bestuur van het NCJ.

 

Eric Steegers

zetel kennis en wetenschap

Eric Steegers (1961) is gynaecoloog en hoogleraar Verloskunde en Gynaecologie en afdelingshoofd binnen het Erasmus MC in Rotterdam. Resultaten van translationeel zwangerschap-gerelateerd onderzoek worden vertaald in gemeentelijke en landelijke innovatieve preconceptie- en verloskundige zorgprogramma’s ten behoeve van de algemene bevolking en kwetsbare groepen in achterstandswijken in het bijzonder. Daartoe worden medische en gemeentelijke sociaal maatschappelijke hulpverlening geïntegreerd. Er wordt ook een relatie gelegd tussen verloskundige- en kraamzorg enerzijds en jeugdgezondheidszorg anderzijds. Voorbeelden daarvan zijn de Rotterdamse “Klaar voor een Kind” en “Moeders van Rotterdam” projecten en het landelijke “Healthy Pregnancy for All” programma.

Sinds januari 2021 maakt Eric deel uit van het bestuur van het NCJ.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.