Nieuws 5 maart 2014

Zorg voor aanstaande ouders via prenataal huisbezoek

Via een prenataal huisbezoek wordt alvast contact gelegd tussen ouders en de jeugdverpleegkundige . Op die manier krijg je als JGZ-professional al voor de geboorte een beter beeld van wat je voor ouders kunnen betekenen. Zo ga je bijvoorbeeld in gesprek over wat voor ouder iemand wil zijn en wat de komst van een kind doet. Op die manier kan direct gestart worden met de begeleiding van de aanstaande ouders en met hen motiveren voor hulp. Dit levert gezondheidswinst voor ouders en kinderen op (Vink, 2013).  

Prenatale huisbezoeken door de jeugdgezondheidszorg (PHB-JGZ) betreffen alle contacten van een jeugdverpleegkundige met aanstaande ouders tijdens de zwangerschap die als doel hebben om hen te begeleiden naar een optimale start met hun kind en het aanstaande ouderschap.

Het NCJ heeft de handreiking Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg gemaakt om jeugdgezondheidszorgorganisaties te ondersteunen bij het gesprek met gemeenten over prenatale huisbezoeken van de JGZ. In de handreiking wordt beschreven wat het doel en de doelgroep van een PHB-JGZ zijn, wat mogelijke redenen voor een PHB-JGZ zijn en wat een mogelijke werkwijze is. De handreiking begint met een aantal aanbevelingen aan JGZ-organisaties. Vervolgens wordt aangegeven hoe prenatale huisbezoeken aansluiten bij het takenpakket van de JGZ en worden er argumenten gegeven om prenatale huisbezoeken te doen. Op hoofdlijnen wordt de uitvoering van het PHB-JGZ beschreven. Tot slot wordt een aantal implementatieaspecten aangegeven. U kunt de handreiking Prenataal huisbezoek hier downloaden.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.