Nieuws 25 september 2018

Zorg aan jonge kind nog lang niet volmaakt!

Binnen de jeugdzorg is er, ondanks hoopgevende ontwikkelingen, nog veel te weinig aandacht voor het vroegtijdig herkennen en erkennen van problematiek van kinderen. Maar ook als de diagnose gesteld is, hapert er nog van alles. Er dient met name meer oog en oor te komen voor de organisatorische en emotionele aspecten rond de zorg aan het jonge kind.

NCJ-adviseur Lieke van der Meulen schreef een artikel voor Vakblad VROEG ‘Zorg aan jonge kind nog lang niet volmaakt’. Het artikel is verschenen in editie 3-2018 van Vakblad VROEG. Je kunt het volledige artikel lezen via onderstaande link.

Lees het volledige artikel ‘Zorg aan jonge kind nog lang niet volmaakt’ >

In voorgaande edities van Vakblad VROEG verschenen ook artikelen over Integrale Vroeghulp:

Vakblad VROEG, nr 2-2018
Oog hebben voor partnerrelatie doet ertoe In een tweegesprek zoomen twee coördinatoren Integrale Vroeghulp (IVH) in op de rol van vaders en moeders.

Lees het volledige artikel ‘Oog hebben voor partnerrelatie doet ertoe’ >

Vakblad VROEG, nr 1-2018
De transities van afgelopen jaren hebben tot veel dynamiek en veranderingen geleid binnen de zorg aan het jonge kind. Dit geldt ook voor Integrale Vroeghulp, met als gevolg verschil in lokale en regionale invulling. Dit kan ten koste gaan van de opgebouwde expertise en samenwerking. Wat is nodig om dat te voorkomen?

Lees het volledige artikel ‘Benut expertise Integrale Vroeghulp (IVH)’ >

Bestellen los exemplaar Vakblad VROEG

Een los exemplaar van de herfsteditie van Vakblad Vroeg is te bestellen door een mail te sturen naar vroeg@dgcommunicatie.nl (€ 10,00, incl. porto). De prijs voor een abonnement is € 25,00 (Ned.) of € 30,00 (België), zie het aanmeldformulier op de website van Vakblad Vroeg.

Vragen en informatie

De landelijke coördinatie van Integrale Vroeghulp ligt bij het NCJ. Wil je weten hoe de Expertise Jonge Kind (Integrale Vroeghulp) in jouw regio is georganiseerd of Integrale Vroeghulp zelf vormgeven? Neem dan contact op met de landelijke IVH-adviseurs Jitty Runia (06 364 180 17 | jrunia@ncj.nl) of Lieke van der Meulen (06 131 364 99 | lvandermeulen@ncj.nl).

Bekijk ook:

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.