Nieuws 27 januari 2014

ZonMw roept op tot indienen van subsidieaanvragen voor ontwikkeling en herziening van JGZ-richtlijnen

Binnen het ZonMw programma Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2013-2018 worden in 4 richtlijnrondes nieuwe richtlijnen voor de JGZ ontwikkeld en bestaande richtlijnen herzien. In de 2e ronde wordt gevraagd om een subsidie aanvraag in te dienen voor de ontwikkeling van een richtlijn voor de onderwerpen: 1) Spraak- en taalontwikkeling; 2) Motorische ontwikkeling; 3) Slapen en slaapgedrag. en herziening van de richtlijnen: 4) Psychosociale problemen; 5) Hartafwijkingen.

ZonMw werkt binnen het programma Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg nauw samen met het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ). Het NCJ heeft de Richtlijnadviescommissie (RAC) ingesteld, die een adviserende rol voor het NCJ en wat betreft de vaste leden een autoriserende rol heeft voor jgz-richtlijnen. De beroepsverenigingen in de JGZ (AJN, V&VN fractie jeugd en NVDA), brancheorganisatie ActiZ en koepelorganisatie GGD Nederland zijn de vaste leden. Deze partijen autoriseren de richtlijnen inhoudelijk (beroepsverenigingen) en randvoorwaardelijk (ActiZ en GGD Nederland). Het NCJ voert het secretariaat van de RAC. 
De onderwerpen zijn geprioriteerd in de programmeringsstudie op basis van de behoeften van het JGZ-veld en beschikbare wetenschappelijke kennis. De richtlijnen worden ontwikkeld/herzien aan de hand van uitgangsvragen die zijn opgesteld na een knelpuntenanalyse, in opdracht van ZonMw uitgevoerd door de Argumentenfabriek. De Richtlijnadviescommissie (RAC) heeft over de uitgangsvragen geadviseerd die vervolgens zijn vastgesteld door de ZonMw programmacommissie. Ook is bepaald welke relevante partijen in de richtlijnontwikkelgroep vertegenwoordigd moeten zijn. 
Lees meer over de oproep en de voorwaarden voor indiening op de ZonMw website

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.