Nieuws 24 april 2018

ZonMw-project van start: ‘JGZ en Wijkteams: De sterkste schakels’

Op 5 april jl. was de startbijeenkomst met betrokkenen van het ZonMw-project ‘JGZ en Wijkteams: De sterkste schakels’. Het doel van dit project is het versterken van de verbinding tussen Jeugdgezondheidszorg (JGZ), lokale teams en onderwijs door meer zicht te krijgen op werkzame elementen in hun samenwerking. De looptijd van het project is 18 maanden (van december 2017 – juni 2019).

Samenwerking tussen professionals in het sociale domein is een voorwaarde om de transformatiedoelen te realiseren. De initiatiefnemers van het project, het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), zijn met de 6 deelnemende JGZ-organisaties* sinds eind vorig jaar bezig met de uitvoering van het project.

‘Ik zou wensen dat dit project ertoe bijdraagt dat we niet meer over elkaar praten op basis van bestaande beelden, maar dat we met elkaar in gesprek gaan zodat ouders niet meer merken dat we samenwerken. Want als zij het niet merken, dan doen we het goed!’ Petra Kletter, NCJ.

Aanpak

De aansluiting tussen de JGZ en lokale teams is heel verschillend georganiseerd per lokale situatie. Ook de samenwerking tussen JGZ en het onderwijs verschilt. De 6 JGZ-organisaties die deelnemen aan dit onderzoek betrekken om die reden allemaal twee lokale samenwerkingsvarianten die van elkaar verschillen. Deze diversiteit is belangrijk in dit onderzoek, om aan het eind uitspraken te kunnen doen die voor heel Nederland interessant zijn over wat werkt in de samenwerking tussen JGZ, lokale samenwerkingsvarianten en onderwijs.

De (potentieel) werkzame elementen van samenwerking tussen JGZ, lokale teams en onderwijs halen de onderzoekers van dit project op in (groeps)interviews met professionals, op strategisch niveau (zoals managers en beleidsmedewerkers) en met cliënten die te maken hebben gehad met zowel hulp en ondersteuning van de JGZ als het lokaal team. Ook analyseren zij beleidsdocumenten over de samenwerking tussen JGZ, lokaal team en onderwijs. Bij het analyseren van de interviews en beleidsdocumenten gebruiken de onderzoekers de mogelijk werkzame elementen van samenwerking uit een eerdere literatuurstudie van het NCJ. Tegelijkertijd staan de onderzoekers bij het analyseren open voor nieuwe werkzame elementen in de samenwerking.

In 2019 worden de resultaten van het onderzoek met de betrokken organisaties per regio besproken en getoetst. Op basis van deze bijeenkomsten vertalen het NCJ en het NJi de resultaten in concrete handelingsadviezen voor de praktijk.

‘We willen graag handvatten over samenwerking die ons helpen goed aan te sluiten bij onze lokale context’ Jeanette Lezwijn, projectcoördinator GGD Noord- en Oost Gelderland.

Startbijeenkomst 5 april jl.

Tijdens de startbijeenkomst op 5 april jl. waren naast de betrokken medewerkers van het NJi en het NCJ de deelnemende JGZ- organisaties en de landelijke projectadviseurs (PO raad, MO-groep, V&VN, AJN, ActiZ, GGD GHOR Nederland, VNG, klantperspectief) aanwezig. Zij bespraken de inhoud en uitvoering van het project, de stand van zaken en de stappen in het project. Het was een inspirerende aftrap, waarbij iedereen actief mee dacht en goede vragen stelde om samen de impact van dit project zo groot mogelijk te laten zijn voor kinderen, jeugdigen en hun opvoeders.

‘Ouders en jeugdigen voelen zich geholpen met hun vraag, ongeacht aan welke hulpverlener zij die stellen.’ Merel Steinweg (projectadviseur vanuit klantperspectief).

*Deelnemende organisaties:
De volgende JGZ-organisaties zijn bij het project betrokken:

  • Centrum Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel
  • GGD Amsterdam
  • GGD Hollands Midden
  • GGD Noord- en Oost-Gelderland
  • GGD Regio Utrecht
  • Zorggroep Oude en Nieuwe Land

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Frouke Sondeijker (NJi) via f.sondeijker@nji.nl of Marga Beckers (NCJ) via mbeckers@ncj.nl.

Bekijk ook:

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.