Nieuws 19 december 2014

ZonMw oproep indienen subsidieaanvragen ontwikkelen JGZ-richtlijnen en LSA Wiegendood

Bij deze oproep gaat het om de ontwikkeling van een JGZ richtlijn Dysplastische heupontwikkeling, de herziening van de JGZ-richtlijn Opsporing visuele stoornissen 0-19 jaar en de ontwikkeling van een LSA (Landelijke Samenwerkingsafspraken) voor Preventie wiegendood

Uitgangsvragen
De richtlijn moet antwoord geven op knelpunten uit de JGZ praktijk en aanbevelingen bieden die daarop aansluiten. Op basis van de knelpuntanalyse zijn uitgangsvragen opgesteld. De richtlijn is primair gericht op de JGZ, maar is tevens ook bruikbaar voor andere beroepsgroepen betrokken bij de zorg voor de betreffende kinderen, zoals de Jeugd GGZ, kindergeneeskunde en de huisartsgeneeskunde. 

LSA
Voor de (keten)samenwerking op het brede jeugdterrein en vanuit de behoefte uit de praktijk worden  Samenwerkingsrichtlijnen, oftewel Landelijke Samenwerkingsafspraken (LSA) ontwikkeld die zich richten op het verbeteren van de afstemming en samenwerking tussen relevante beroepsgroepen in de brede jeugdketen. 

ZonMw-programma Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg 2013-2018
Dit programma heeft tot doel om de kwaliteit van de uitvoering van het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg te verbeteren door de ontwikkeling en herziening van jgz-richtlijnen, samenwerkingsrichtlijnen met andere sectoren en producten ter ondersteuning van de implementatie. ZonMw en NCJ werken binnen dit programma nauw samen.  

Indienen van een subsidieaanvraag voor deze oproep kan bij ZonMw tot 17 maart 2015; 14.00 uur. Kijk voor meer informatie op de website van ZonMw

JGZ-richtlijnen worden gepubliceerd op de JGZ-richtlijnenwebsite. Het NCJ heeft deze website ontwikkeld om richtlijnen beter toegankelijk te maken. JGZ-richtlijnen zijn zo op zowel een computerals op een tablet of smartphone te raadplegen. 

 

 

 

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.