Nieuws 24 april 2018

Zelfmeetinstrument lokale teams Integraal Werken in de Wijk

Het programma Integraal Werken in de Wijk inventariseert de behoefte aan een zelfmeetinstrument voor lokale teams die werken met multiprobleemgezinnen en -huishoudens. Het instrument kan inzicht geven in verbeterpunten voor het proces van vraagverheldering, planvorming en toeleiding tot passende hulp. Houd jij je bezig met dit proces? Vul dan de vragenlijst in. Of stuur de vragenlijst door naar collega’s van het wijkteam of de ambtenaar bij de gemeente.

Ga naar de vragenlijst >

Een aantal gemeenten en lokale teams heeft bij Integraal Werken in de Wijk (IWW) aangegeven behoefte te hebben aan een zelfmeetinstrument. IWW wil daarom met de samenwerkende inspecties, gemeenten en lokale teams een dergelijk instrument ontwikkelen. Door middel van de vragenlijst kan IWW een beeld krijgen of jij als coördinator/teamleider van lokale teams, bestuurder van een zorgorganisatie of beleidsmedewerker bij de gemeente behoefte hebt aan een zelfmeetinstrument voor lokale teams die werken met multiprobleemgezinnen en -huishoudens. Het meetinstrument is een audit dat je meer inzicht moet geven in verbeterpunten voor het proces van vraagverheldering, planvorming en toeleiding tot passende hulp. Bovendien kun je met het instrument verbeteracties in gang zetten en de voortgang van de acties monitoren.  

Integraal Werken in de Wijk

In het programma Integraal Werken in de Wijk bundelen Movisie, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Nederlands Jeugdinstituut, Vilans en de Werkplaatsen Sociaal domein hun krachten om kennis te verzamelen, verrijken en verspreiden over de integrale aanpak van meervoudige vragen en problemen. Dit doen wij in nauwe samenwerking met de praktijk. Ons doel is: beleidsmakers en professionals inzicht geven in wat werkt.

Bekijk ook:

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.