Nieuws 26 februari 2015

Workshop op congres Jeugd in Onderzoek

Maandag 9 maart verzorgen drie onderzoekers van de Academische Werkplaats ‘Samen voor de Jeugd’ een workshop op het congres Jeugd in Onderzoek. In de workshop worden inspirerende voorbeelden gegeven uit de Academische Werkplaats Jeugd over maatwerk en vraaggericht werken.

Wat werkt bij de ene groep hoeft niet te werken bij andere groepen. Deze workshop richt zich op het belang van maatwerk en vraaggericht werken, geïllustreerd aan de hand van onderzoek en ervaringen vanuit de Academische Werkplaats Jeugd.

U maakt kennis met een innovatieve methode om de eigen kracht en zorgbehoeften van gezinnen in kaart te brengen: de methodiek Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften (GIZ). Speciale aandacht gaat uit naar aanpassingen die zijn gedaan om de methode geschikt te maken voor laaggeletterden en migranten. Daarnaast wordt stilgestaan bij perspectieven van migrantenouders over oorzaken van en oplossingen voor opvoedproblemen. Deze inzichten worden gekoppeld aan bevindingen uit de internationale literatuur, van waaruit adviezen worden gegeven voor het verbeteren van de behandelrelatie en het aanbod van opvoedhulp.
Tevens gaat u naar huis met inzichten in en een aantal succesfactoren voor het omgaan met ‘moeilijk bereikbare doelgroepen’. Er wordt stilgestaan bij de inzet van vertrouwenspersonen uit etnische groepen en gereflecteerd op mogelijke dilemma’s hierbij. Er wordt niet alleen ingegaan op maatwerk in relatie tot sociaal-culturele verschillen, maar ook op biologische verschillen tussen etnische groepen.

De workshop met de titel ‘One size fits all… of niet?’ wordt gegeven door Jeroen de Wilde (GGD Haaglanden), Marjanne Bontje (GGD HM) en Krista van Mourik (LUMC). 

 

Meer informatie

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.