Nieuws 29 mei 2017

Wist je dit al van de GIZ-methodiek?

Er gebeurt van alles in het land rondom de GIZ-methodiek (Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoeften). Bijna te veel om op te noemen! Wist je dit bijvoorbeeld al?

Wist je dat? 

  • … de gemeente Montferland de GIZ-methodiek in hun klanttevredenheidsonderzoek heeft getoetst? Hun algemene klanttevredenheid komt uit op een 8! 
  • … er een verdiepende training van de GIZ-methodiek in de steigers staat? Bij de GGD Hollands Midden hebben ze er al kennis mee gemaakt.
  • … er dit voorjaar 180 professionals zijn getraind in de GIZ? In totaal gebruiken nu ruim 2100 professionals in het brede sociale jeugddomein de GIZ-methodiek!
  • … er in Den Haag gewerkt wordt met een zogeheten ‘maatjessysteem’? Gezinscoaches uit het CJG Den Haag zijn verbonden met schoolmaatschappelijk werkers van Xtra Plus, waarbij de GIZ-methodiek als eenheid van taal wordt gebruikt. 
  • … je binnenkort inspirerende filmpjes tegen kan komen over de GIZ-methodiek in een training of bijeenkomst?
  • … binnen elk wijkteam van CJG Capelle een super-GIZzer is aangesteld? De superGIZzers werkt veelvuldig en enthousiast met de methodiek en motiveert en enthousiasmeert de directe collega’s.
  • … het werkwoord ‘Gizzen’ al een paar keer is gevallen in de wandelgangen van aangesloten organisaties? (net als ‘Caffen’ en ‘Gommen’..)
  • … dit niet betekent dat we ons er een weg doorheen bluffen, maar juist werken met de krachten en structuur van de methodiek?

Meer weten?

Heb jij ook een leuk weetje over de GIZ-methodiek? Of wil je meer weten over een van bovenstaande weetjes? Neem dan contact op met Natascha Hensen of Bronwynn Sterkenburg.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.