Nieuws 18 december 2014

Wiegendood ongekend laag

In 2013 is het aantal baby’s dat in Nederland slachtoffer wordt van wiegendood relatief flink gedaald tot 10 van de in totaal 171.341 levend geborenen. Een jaar eerder waren het er nog 13 op 175.959. In promillage uitgedrukt zakte de incidentie tot 0,058 (van 0,074 in 2012). Nooit eerder werd zo’n laag cijfer genoteerd. Nederland blijft hiermee in de westerse wereld het voorbeeld van wat met preventievoorlichting kan worden bereikt. De bron van de registraties is het Centraal Bureau voor de Statistiek in Den Haag.

De 10 baby’s werden geregistreerd in de doodsoorzakencategorie SIDS/wiegendood, die de leeftijden van 1 week tot 1 jaar omvat. Als de incidentie in vijf aangrenzende categorieën doodsoorzaken wordt meegewogen dan is er in 2013 eveneens sprake van een daling: van 30 naar 28. Al sinds de eeuwwisseling kruipen beide cijfers omlaag, wat illustreert dat er geen sprake is van verschuiving, maar dat er werkelijk vooruitgang wordt geboekt.

Voor het jaar 2014 is er onzekerheid over de juiste indeling van de incidentiecijfers. Als gevolg van het abrupt staken van de financiering door de overheid van de wettelijke regeling van post mortaal onderzoek is er het afgelopen jaar voor betrokken artsen een onduidelijke situatie ontstaan. Met gevolg dat onderzoek achterwege blijft of niet goed verloopt. Zonder gedegen onderzoek kan niet altijd in de juiste overlijdenscategorie worden geregistreerd.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.