Nieuws 17 maart 2015

Werner Ten Kate nieuwe voorzitter Taskforce Integrale Vroeghulp

Werner Ten Kate, waarnemend burgemeester van Giessenlanden, is benoemd tot nieuwe voorzitter van de landelijke Taskforce Integrale Vroeghulp. Met ingang van 17 maart 2015 vervult hij deze nevenfunctie. Hij volgt daarmee Gerrit Jan Schep op, die wegens een nieuwe functie in het buitenland, zijn taken als voorzitter moest neerleggen. Integrale Vroeghulp (IVH) richt zich op het zo vroeg mogelijk signaleren en begeleiden van kinderen met een (dreigende) ontwikkelingsachterstand door een beperking of een chronische ziekte. Hierdoor komen kinderen eerder en beter op de juiste plek, waardoor veel problemen en kosten kunnen worden voorkomen.

Werner ten Kate, tevens lid en vicevoorzitter van de VNG-subcommissie Jeugd:
“Ik vind het belangrijk dat de netwerken Integrale Vroeghulp ingebed worden binnen de gemeentelijke structuur. Gemeenten zijn in de nieuwe situatie bezig met het vinden van efficiënte oplossingen die goed aansluiten bij de beleidsdoelstellingen in het sociaal domein. De werkwijze van de netwerken IVH is zo’n oplossing. Met één gezin, één plan, één regisseur en met een integrale aanpak. De netwerken IVH bestaan al 15 jaar en de ruime ervaring met deze werkwijze toont aan dat vroegsignalering meer problemen op latere leeftijd voorkomt en preventief werkt. Laat gemeenten van de bestaande expertise van deze netwerken gebruik maken.”

De Taskforce IVH volgt dit jaar, met financiering van het ministerie van VWS, de transformatie en de innovatie van de regionale netwerken binnen het jeugddomein op de voet, met als doel dat de netwerken eind van dit jaar geborgd zijn binnen het gemeentelijk domein. De regio’s hebben een ketennetwerk van vroegtijdige signalering, integrale diagnostiek, gezinsondersteuning, onderwijs en zorg voor kinderen met een (dreigende) ontwikkelingsachterstand. Belangrijk uitgangspunt bij de transitie is ‘de ouder als regisseur’. Ouders (of opvoeders) krijgen een grotere rol toebedeeld. Zij zijn immers de constante factor in het leven van hun kind en kennen hun kind het best.

De Taskforce IVH wil tijdens de transitie jeugdzorg van Rijk naar gemeenten alle regio’s laten profiteren van de aanwezige kennis via een kennisplatform IVH. En hiermee de gemeenten ondersteunen en stimuleren bij het tot stand brengen van een landelijk dekkend netwerk IVH.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de landelijke projectcoördinator: mw. drs. S. (Susan) Osterop,
tel: 030-27 39 738, 06-132 14 994, mail: sosterop@vgn.nl, Twitter:@vroeghulp

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.