Nieuws 27 juli 2023

Werkconferentie: de Verpleegkundig Specialist in de JGZ

Op 8 juni vond de werkconferentie ‘Van 60 naar 600 verpleegkundig specialisten in de JGZ’ plaats. Hierbij waren jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen/artsen M+G, verpleegkundig specialisten en managers van verschillende JGZ-organisaties aanwezig om met elkaar de beschikbare kennis, expertise en ervaring over de verpleegkundig specialist te delen en samen een start te maken met het ontwikkelen van een landelijke visie op het VS-vakmanschap in de JGZ. 

De urgentie en het belang van het ontwikkelen van het vakmanschap van verpleegkundig specialisten in de JGZ werden benadrukt in de aftrap van de werkconferentie. De maatschappelijke ontwikkelingen, technologische veranderingen en demografische uitdagingen vragen om een flexibele en toekomstbestendige JGZ-sector. Uiteraard werd de concrete taakinvulling van de Verpleegkundig Specialist in de JGZ toegelicht in een mini-college door Jantsje Sietsema, Verpleegkundig Specialist JGZ van het eerste uur.

Autonomie, collectieve gezondheid en actief anticiperen

Er werden vragen gesteld over de precieze definitie en de mogelijke positie van de verpleegkundig specialist in de JGZ naast jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen/artsen M+G. De deelnemers waren het erover eens dat het vakmanschap van verpleegkundig specialisten nodig en wenselijk is in de JGZ. Het biedt mogelijkheden om de zorg beter, toegankelijker, efficiënter en effectiever te maken. Hierbij kwamen de volgende punten als de belangrijkste uitgangspunten voor een vakmanschapsprogramma dat schaarste in de jeugdgezondheidszorg gaat aanpakken naar voren:

  1. Zelfstandig beroepsbeoefenaar: Het stimuleren van professionele autonomie en het benutten van de individuele deskundigheid van professionals.
  2. Verbinding care en cure: Het creëren van een brug tussen de zorg voor individuen en de zorg voor de collectieve gezondheid van de bevolking.
  3. Aansluiten bij de veranderende maatschappij: Het anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen, zoals digitalisering en veranderende zorgbehoeften.

Daarnaast vond een brainstorm plaats rondom concrete acties die gezamenlijk kunnen worden opgepakt. Er werden verschillende ideeën naar voren gebracht, waaronder:

  • Het betrekken van alle JGZ-functies bij de ontwikkeling van vakmanschap.
  • Het bevorderen van de bekendheid van JGZ bij onderwijsinstituten om jonge professionals aan te trekken.
  • Het creëren van een landelijke visie op het vakmanschap van verpleegkundig specialisten, onderschreven door verschillende beroepsverenigingen.
  • Het zorgen voor randvoorwaarden, zoals goede ICT en planning, om het vakmanschap optimaal te ondersteunen.

Belangrijkste succesfactoren

Tenslotte werd er kort vooruitgeblikt naar 2028 en werden de drie grootste succesfactoren van het programma geïdentificeerd:

  • Bereidheid om samen op te trekken: De JGZ-sector werkt gezamenlijk aan het ontwikkelen en implementeren van het vakmanschap van verpleegkundig specialisten.
  • Teruggeven van autonomie aan professionals: Professionals hebben meer zeggenschap en regie over hun werk, wat leidt tot een hogere medewerkerstevredenheid en minder verloop van personeel.
  • Verschuiving van investering van kliniek naar preventie: Er wordt meer nadruk gelegd op preventie, waardoor de zorgkosten worden verminderd en de kwaliteit van zorg verbetert.

De werkconferentie heeft een waardevolle bijdrage geleverd aan het delen van kennis, het formuleren van een landelijke visie en het identificeren van concrete acties. De deelnemers zijn gemotiveerd om samen te werken aan de ontwikkeling van het vakmanschap van verpleegkundig specialisten in de JGZ en zien de urgentie en het belang hiervan voor de toekomst van de sector.

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.