Nieuws 25 september 2020

Wereldarmoededag op 17 oktober – Deel jouw verhaal!

Op zaterdag 17 oktober is de Internationale dag voor de uitroeiing van armoede. Om hierbij stil te staan wil het NCJ graag verhalen ophalen en delen uit de sector jeugdgezondheid. Wat kom jij in jouw dagelijkse praktijk tegen? Wat werkt bij het aanpakken of bespreekbaar maken van armoede? Laat het ons weten.

De JGZ is een belangrijke schakel in het signaleren van armoede, in het ondersteunen van gezinnen in armoede bij de opvoeding van kinderen én in de samenwerking met o.a. de geboortezorg, het onderwijs en het sociaal domein. Met het actieplan Aanpak Armoede, een van actieplannen van onze sectorbrede JGZ Preventieagenda, pakt de JGZ haar verantwoordelijkheid. 

Het NCJ is landelijk met verschillende samenwerkingspartners aan het onderzoeken op welke wijze we de professionals en organisaties lokaal nog meer kunnen ondersteunen. Met deze landelijke partners is afgesproken dat we onze activiteiten rondom de Internationale dag van de Armoede op 17 oktober op elkaar afstemmen. 

Zo vertelt Divosa samen met hun partners verhalen over de aanpak armoede  vanuit het sociaal domein/de gemeente om aandacht voor armoede te genereren en heeft Movisie een jaarlijks terugkerende week ‘challenge armoede’ voor professionals

Wij willen vanuit het NCJ het voorbeeld van Divosa volgen en de verhalen van JGZ-professionals of -organisaties vertellen, om vanaf 17 oktober te laten zien wat de JGZ ziet en kan betekenen in de Aanpak van Armoede. 

Deel jouw ervaringen en verhalen
Wil jij samen met ons meer aandacht genereren voor de aanpak van armoede bij jeugdigen en gezinnen en heb je ervaringen die je wilt delen? Deel ze met NCJ-adviseur Petra Kletter via pkletter@ncj.nl. We bespreken dan samen op welke wijze we jouw verhaal of ervaring delen.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.