Nieuws 30 oktober 2014

Week van Kinderen Veilig 2014

In 2014 organiseert de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik van 17 tot en met 21 november voor de tweede keer de Week van Kinderen Veilig. Hard nodig, want jaarlijks worden maar liefst 119.000 kinderen mishandeld. Gemiddeld heeft één kind in elke schoolklas te maken met een vorm van kindermishandeling. Hierbij gaat het niet alleen om fysieke mishandeling. Ook emotionele en fysieke verwaarlozing, seksueel misbruik, het getuige zijn van huiselijk geweld en de gevolgen van vechtscheidingen zijn vormen van kindermishandeling.

Eerste activiteiten online
Op www.weekvankinderenveilig.nl vindt u alle informatie over de Week. Zoals de al aangemelde activiteiten:

  • Gemeente Rotterdam, boek en voorlichting voor basisschoolkinderen
  • Advies- en meldpunt Kindermishandeling/Bureau Jeugdzorg Overijssel, voorlichting voor leerkrachten
  • Associatie Stop Kindermishandeling NeSPCAN i.s.m. Logacom, congres Transitie en kindermishandeling: aanpak of paniek?
  • Polikliniek Intermetzo Zonnehuizen Den Haag, workshop voor professionals over hulpverlening bij seksueel misbruikte kinderen
  • Stichting Speciaal Centraal Themamiddag Relaties en Seksualiteit
  • IMW Tilburg – Marietje Kessels Project Hoe vergroot ik de weerbaarheid van mijn kind?
  • Academie voor Sociale Studies Hanzehogeschool Groningen, Niet pluis gevoel? Wat doe jij er (als professional) mee?
  • Stichting Revief, Revief’s Project Unbreakable

Meedoen?
U kunt (met uw organisatie) zelf een activiteit organiseren, activiteiten bezoeken en de Week onder de aandacht brengen binnen uw netwerk of op uw website. Om de Week onder de aandacht te brengen kunt u gratis A3 posters aanvragen bij de Taskforce kindermishandeling. Mail ons op info@tfkinderenveilig.nl hoeveel posters u nodig heeft en het adres waar we de poster naar kunnen versturen. 

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.