Nieuws 17 januari 2017

Week van de implementatie; wist je dat..?

In de week van 16 tot en met 20 januari 2017 is er binnen de jeugdhulp en de publieke gezondheidszorg extra aandacht voor succesvol veranderingen implementeren. In het hele land worden diverse activiteiten georganiseerd om elkaar te inspireren met eigentijdse verandertrajecten.

Wist je dat …

… het NCJ in 2017 een JGZ-panel start om nieuwe projecten en producten nog beter aan te laten sluiten op de behoefte uit het veld?

.. succesvol implementeren ook vraagt om een goede borging? Gebruik bijvoorbeeld voor JGZ-richtlijnen de Quickscan Borging, of vraag een van de vragenlijsten per JGZ-richtlijn aan om het gebruik te monitoren.

… elke JGZ-richtlijn een implementatietoolkit heeft met praktische producten om de richtlijn nog beter toe te passen?

… er een JGZ-richtlijnenapp in ontwikkeling is met alle aanbevelingen en beslisschema’s?

… het NCJ samen met de JGZ-sector het actieplan preventie en aanpak van kindermishandeling uitvoert?

… het NCJ samen met andere landelijke kennisinstituten en (academische) werkplaatsen het integraal werken in de wijk ondersteunt?

… het NCJ methodieken/interventies zoals VoorZorg, de GIZ-methodiek, SamenStarten en een pilot van de GG-methodiek beheert en helpt uitrollen?

… (leren) implementeren vooral gaat om doen en ervaren!

Werk jij ook graag mee aan veranderingen in de zorg voor jeugd? Bekijk dan welke implementatieactiviteiten deze week plaatsvinden op de website van Week van de implementatie!

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.