Nieuws 7 maart 2016

Website ‘Puber Gezond’

Kinderen en ouders gaan steeds vaker zelf op zoek naar informatie over veilig en gezond opgroeien en opvoeden. Ook scholen besteden hier regelmatig aandacht aan. De website ‘Puber Gezond’ biedt leerkrachten, ouders én kinderen extra informatie en helpt kinderen voor te bereiden op contactmomenten in groep 7. 

De website is gericht op kinderen en geeft op een speelse en interactieve manier informatie over verschillende gezondheidsthema’s. Leerkrachten kunnen naar eigen inzicht thema’s en filmpjes bespreken op school. Ook thuis kunnen kinderen zelf op de site kijken. Daarnaast heeft de website een ouderpagina met informatie over het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) en een link naar lokale websites. 

De website en filmpjes rondom ‘Puber Gezond’ zijn ontwikkeld vanuit de GGD Hollands Midden. 

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.