Nieuws 17 december 2018

Vroegtijdig veerkracht versterken

Veerkracht is het nieuwe kader van denken in het gedecentraliseerde zorgstelsel. Helaas versterken we nog lang niet altijd de veerkracht bij álle kinderen. Het inzetten van een multidisciplinair netwerk kan soelaas bieden, maar is te vaak nog een vergeten recept voor gezinsondersteuning.

NCJ-adviseur Lieke van der Meulen schreef een artikel voor Vakblad VROEG ‘Vroegtijdig veerkracht versterken’. Het artikel is verschenen in editie 4-2018 van Vakblad VROEG. Je kunt het volledige artikel lezen via onderstaande link.

LEES HET VOLLEDIGE ARTIKEL ‘VROEGTIJDIG VEERKRACHT VERSTERKEN’ >

In voorgaande edities van Vakblad VROEG verschenen ook artikelen over Integrale Vroeghulp:

Vakblad VROEG, nr 3-2018

Binnen de jeugdzorg is er, ondanks hoopgevende ontwikkelingen, nog veel te weinig aandacht voor het vroegtijdig herkennen en erkennen van problematiek van kinderen. Maar ook als de diagnose gesteld is, hapert er nog van alles. Er dient met name meer oog en oor te komen voor de organisatorische en emotionele aspecten rond de zorg aan het jonge kind.

LEES HET VOLLEDIGE ARTIKEL ‘ZORG AAN JONGE KIND NOG LANG NIET VOLMAAKT’ >

Vakblad VROEG, nr 2-2018

Oog hebben voor partnerrelatie doet ertoe In een tweegesprek zoomen twee coördinatoren Integrale Vroeghulp (IVH) in op de rol van vaders en moeders.

LEES HET VOLLEDIGE ARTIKEL ‘OOG HEBBEN VOOR PARTNERRELATIE DOET ERTOE’ >

Vakblad VROEG, nr 1-2018

De transities van afgelopen jaren hebben tot veel dynamiek en veranderingen geleid binnen de zorg aan het jonge kind. Dit geldt ook voor Integrale Vroeghulp, met als gevolg verschil in lokale en regionale invulling. Dit kan ten koste gaan van de opgebouwde expertise en samenwerking. Wat is nodig om dat te voorkomen?

LEES HET VOLLEDIGE ARTIKEL ‘BENUT EXPERTISE INTEGRALE VROEGHULP’ >

Bestellen los exemplaar Vakblad VROEG

Een los exemplaar van de herfsteditie van Vakblad Vroeg is te bestellen door een mail te sturen naar vroeg@dgcommunicatie.nl (€ 10,00, incl. porto). De prijs voor een abonnement is € 25,00 (Ned.) of € 30,00 (België), zie het aanmeldformulier op de website van Vakblad Vroeg.

Vragen en informatie

De landelijke coördinatie van Integrale Vroeghulp ligt bij het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ). Wil je weten hoe de Expertise Jonge Kind (Integrale Vroeghulp) in jouw regio is georganiseerd of Integrale Vroeghulp zelf vormgeven? Neem dan contact op met de landelijke Integrale Vroeghulp adviseurs Jitty Runia (06 364 180 17 | jrunia@ncj.nl) of Lieke van der Meulen (06 131 364 99 | lvandermeulen@ncj.nl).

Bekijk ook:

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.