Nieuws 30 januari 2018

Vroeg erbij: Integrale Vroeghulp in elke gemeente

Anne-Riet van Haaren is coördinator Integrale Vroeghulp en Expertiseteam voor de regio Midden-Brabant. In een interview legt zij uit waarom het van groot belang is dat er naast het ‘0 -100 jaar team’ een speciaal expertteam is voor het jonge kind. Ook voor andere gemeenten is haar verhaal waardevol.

Passende hulp voor kinderen en jongeren, ook bij complexe zorgvragen. Daarvoor staan jeugdhulpaanbieders en gemeenten samen aan de lat. Aan de jeugdregio’s wordt gevraagd om (boven)regionale expertteams in te richten. Zo komt een landelijk dekkend netwerk dat hulp garandeert aan jeugdigen met (zeer) complexe zorgvragen. Maar hoe kunnen we ‘complexe zorgvragen op latere leeftijd’ voorkomen? Vroegtijdige signalering bij jonge kinderen en passende hulp op zeer jonge leeftijd blijkt effectief te zijn. Dit moet dan wel komen van ‘de beste mensen aan de voorkant van de zorg’. Ook in het zorglandschap specialistische jeugdzorg begint men oog en oor te krijgen voor expertteams aan het begin van de zorgketen.

Lees het volledige artikel >

Vragen en informatie
De landelijke coördinatie van Integrale Vroeghulp (IVH) ligt bij het NCJ. Wil je weten hoe de Expertise Jonge Kind (Integrale Vroeghulp) in jouw regio is georganiseerd of Integrale Vroeghulp zelf vormgeven? Neem dan contact op met de landelijke IVH-adviseurs Jitty Runia (06 364 180 17 | jrunia@ncj.nl) of Lieke van der Meulen (06 131 364 99 | lvandermeulen@ncj.nl).

Bekijk ook:

 

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.