Nieuws 16 april 2015

VoorZorg voorkomt verwaarlozing en kindermishandeling in risicogezinnen

VoorZorg, een programma ter voorkoming van verwaarlozing en kindermishandeling, blijkt effectief. Onderzoekers van VUmc concluderen dat kinderen die aan dit programma meedoen significant minder vaak aangemeld zijn bij het Advies en Meldpunt Kindermishandeling. De resultaten van het onderzoek zijn onlangs gepubliceerd in het tijdschrift PlosOne. De jonge moeders kregen ongeveer 40 huisbezoekenvan gespecialiseerde verpleegkundigen: 10 tijdens de zwangerschap en 30 vanaf de geboorte tot 2 jaar.

VoorZorg is een programma ter voorkoming van kindermishandeling gebaseerd op het Amerikaanse Nurse-Family Partnership (NFP). Het programma richt zich op jonge vrouwen die zwanger zijn van hun eerste kind, met een lage opleiding, een laag inkomen, en daarbij minstens één andere risicofactor, zoals huiselijk geweld, weinig sociale steun en een ongezonde leefstijl. In de VS is het programma al succesvol gebleken, en nu blijkt het in Nederland ook effectief. Hiermee is Nederland het eerste land, naast de VS, waarin de effectiviteit van het programma is vastgesteld.

Programma effectief
VUmc-onderzoek naar de effectiviteit van het programma werd uitgevoerd onder 460 moeders. Hiervan kreeg de helft de gebruikelijke zorg. De jonge moeders kregen ongeveer 40 huisbezoekenvan gespecialiseerde verpleegkundigen: 10 tijdens de zwangerschap en 30 vanaf de geboorte tot 2 jaar. Uit het onderzoek blijkt nu dat het aantal meldingen bij het Advies en Meldpunt Kindermishandeling van kinderen die VoorZorg volgde bijna halveerde. Prof. Remy HiraSing: “Naast alle andere positieve resultaten, zijn we erg blij met dit significante effect. De goede band die de deelnemers opbouwen met de VoorZorg verpleegkundigen en het gestructureerde programma, hebben tot dit resultaat geleid”.

Maatschappelijk probleem
Kindermishandeling is een groot maatschappelijk probleem met veel fysieke maar ook mentale gevolgen voor kinderen op zowel korte als lange termijn. Zo’n 3 tot 4% van alle kinderen krijgt tijdens hun jeugd te maken met mishandeling. Soms leidt mishandeling zelfs tot overlijden. Tot heden lag het accent op het vroeg signaleren van de mishandeling – dus nadat de mishandeling plaats heeft gevonden – omdat er nog geen effectief programma bestond. VoorZorg blijkt dit effectieve programma te zijn dat kindermishandeling voorkomt. Jeugdarts en projectleider onderzoek dr.Silvia van den Heijkant: “Dit programma heeft zichzelf terugverdiend na 3 jaar en op de langere termijn zijn de baten hoger dan de kosten; het is dan ook zeer aan te bevelen voor gemeenten als investering in het preventieve jeugdbeleid”.

Sinds 1 januari 2015 is het programma VoorZorg in het beheer van het NCJ. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Marieke Timmermans, 030-7600404, mtimmermans@ncj.nl

Meer informatie over VoorZorg kunt u lezen op:

https://www.ncj.nl/programma-s-producten/voorzorg

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.