Nieuws 29 augustus 2016

VoorZorg in Themanummer Jeugd VNG Magazine

VoorZorg vergroot de ontwikkelingskansen van een specifieke groep kwetsbare jonge moeders en kinderen, bevordert de gezondheid en dankzij VoorZorg worden intergenerationele patronen doorbroken en kindermishandeling en huiselijk geweld teruggedrongen. Preventie pur sang en veel JGZ-organisaties zijn op dit moment dan ook in gesprek met gemeenten om VoorZorg in te zetten. De ambitie is dat iedere doelgroepmoeder in Nederland toegang krijgt tot VoorZorg, er is nog wat te doen! In het themanummer Jeugd van VNG Magazine deze maand een artikel over VoorZorg namens NCJ, GGD GHOR Nederland en ActiZ Jeugd.

Meer informatie?
Meer informatie over de interventie VoorZorg vindt u op de speciale VoorZorg website. Interesse om VoorZorg ook in uw gemeente te implementeren? Neem dan contact op met Marieke Timmermans, tel: 030 760 04 04.

 

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.