Nieuws 14 april 2016

VoorZorg: een veelbelovende preventiepraktijk van intergenerationeel geweld

Tussen 2013 en 2015 hebben het Verwey-Jonker Instituut (wetenschappelijk onderzoeksinstituut maatschappelijke vraagstukken) en Atria (kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis) een verkennend onderzoek uitgevoerd: “Preventie van intergenerationeel geweld Nederland en EU: Verkenning van wat werkt”. VoorZorg wordt in deze verkenning vermeld als voorbeeld van een goed (theoretisch en empirisch) onderbouwd, preventief Nederlands project voor het domein ‘gezin en individu’. VoorZorg wordt in het rapport beschreven als een vernieuwend project, waar de steun concreet gericht is op het daadwerkelijk realiseren van sociale, economische en pedagogische weerbaarheid van de vrouw als moeder en kostwinner.

Op de website http://www.preventieintergenerationeelgeweld.nl/ is meer informatie te vinden over de uitkomsten van het onderzoek. Tevens zijn een viertal besloten bijeenkomsten gepland voor professionals, beleidsmakers en inkopers van preventieprogramma’s in april en mei 2016 om aan de slag te gaan met de uitkomsten van het verkennend rapport. De input van de werksessies wordt eind mei 2016 verwerkt in een einddocument “Naar een effectieve aanpak van geweld in gezinnen door preventie”. Dit einddocument biedt handvatten om een effectief programmatisch preventiebeleid op te zetten gericht op het doorbreken van de intergenerationele overdracht van geweld.

Het einddocument wordt gepresenteerd tijdens de slotbijeenkomst “Een effectieve systeemaanpak van huiselijk geweld: Borging van gendersensitiviteit in de aanpak van partnergeweld en intergenerationele overdracht” op 7 juni 2016 van 12.00 tot 18.00 uur in Amersfoort (Locatie: Oude Magazijn). De bijeenkomst richt zich op beleidsmedewerkers huiselijk geweld, sociale zaken en jeugd, professionals uit de zorg- en veiligheidsketen en lokale en landelijke inkopers van preventieprogramma’s en methodieken. Geïnteresseerd in het einddocument en/of aanwezig zijn op de slotbijeenkomst op 7 juni? Meer informatie is te vinden op http://www.preventieintergenerationeelgeweld.nl/ 

 

Meer informatie?

Meer informatie over de interventie VoorZorg vindt u op www.voorzorg.info. Heeft u interesse om VoorZorg in uw gemeente te implementeren? U kunt contact opnemen met Marieke Timmermans, mtimmermans@ncj.nl, 030 760 04 04.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.