Nieuws 9 maart 2016

Voorzorg als passende interventie besproken in de AO Kamercommissie

Het onderzoek “Voorlichting, hulp en opvang aan tienermoeders in beeld” dat JSO uitvoerde wordt op 9 maart besproken in het Algemeen Overleg van de Kamercommissie VWS. Aangezien het onderzoek is uitgevoerd in de laatste helft van 2014 en daarmee deels niet meer actueel is, is er een korte notitie geschreven over de nieuwe ontwikkelingen en de huidige stand van zaken. In deze notitie “Voorlichting, hulp en opvang aan tienermoeders 2016” wordt Voorzorg eruit gelicht als passende interventie in het lokale sociale domein.

Meer informatie?

Meer informatie over de interventie VoorZorg vindt u op www.voorzorg.info. Heeft u interesse om VoorZorg in uw gemeente te implementeren? U kunt contact opnemen met Marieke Timmermans, mtimmermans@ncj.nl, 030 760 04 04.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.