Nieuws 30 april 2020

VoorZorg 2 kan starten!

Al een aantal jaren is er vraag naar VoorZorg voor zeer kwetsbare gezinnen waar al één of meerdere kinderen met ernstige opvoedproblemen zijn en de moeder opnieuw zwanger is. Om VoorZorg ook voor deze doelgroep geschikt te kunnen maken, is financiering voor ontwikkeling van een toegesneden werkwijze en onderzoek naar de werkzaamheid nodig. Afgelopen week kregen we bericht van ZonMw dat ons verzoek gehonoreerd is. Dit betekent dat we medio mei van start zullen gaan.

Dankzij de toegekende subsidie van ZonMw kunnen het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en het Verwey Jonker Instituut, samen met cliënten, VoorZorgverpleegkundigen en organisaties, VoorZorg 2 ontwikkelen en onderzoeken.

Passend preventief programma wenselijk
3-5% van de Nederlandse kinderen wordt geboren in wat we omschrijven als zeer kwetsbare gezinnen, gezinnen die te maken hebben met een cumulatie van risicofactoren die veelal hun oorsprong vinden in de jeugd en leefsituatie van de ouder(s). VoorZorg is een preventief verpleegkundig huisbezoekenprogramma, lopend van vroeg in de zwangerschap totdat het kind 2 jaar wordt. Het is ontwikkeld, onderzocht en bewezen effectief bevonden voor eerste zwangerschappen in deze doelgroep, maar (nog) niet onderzocht in gezinnen waar de moeder al een kind opvoedt, of heeft opgevoed.

De vraag naar VoorZorg voor zeer kwetsbare zwangeren, die al eerder een kind hebben gekregen, is er al een aantal jaren. Als het opvoedproces bij het eerste kind goed verloopt, dan is een interventie bij een volgende zwangerschap niet nodig. Maar als er, naast de bestaande risicofactoren, ernstige opvoedproblemen bij deze zeer kwetsbare moeders optreden, dan is een passend preventief programma, voor het volgende kind, met ondersteuning richting eerdere kind(eren) zeer wenselijk.

Ontwikkelen Voorzorg 2
Op basis van de effectieve elementen van VoorZorg en met de ervaringen van de geboortezorg, de VoorZorg-verpleegkundigen en ondersteunende organisaties, gaat het NCJ, VoorZorg verder ontwikkelen voor niet-eerste-zwangerschappen in de doelgroep gezinnen, die al te kampen hebben met opvoedingsproblemen. Dit programma noemen we VoorZorg 2 (VZ2).

Het gehele proces van ontwikkeling en uitvoering wordt grondig begeleid en onderzocht door het Verwey Jonker Instituut. Met input en ondersteuning van een brede project- en klankbordgroep. Aan het onderzoekstraject zullen 20 VoorZorg-verpleegkundigen in 10 organisaties deelnemen, en zullen 20 casestudies intensief onderzocht worden.

Om aan de vraag naar VoorZorg 2, buiten de onderzoekssetting te kunnen voldoen, wordt aan andere deelnemers die in aanmerking komen voor VoorZorg 2, VoorZorg 2 in de pretest setting aangeboden. Organisaties, gemeenten en geboortezorgketens ontvangen een op de praktijk gerichte handreiking voor deelname en zij worden rechtstreeks geïnformeerd.

Meer informatie
Nederlands Centrum Jeugdgezondheid: Lieke van der Meulen en Elle Struijf.
Verwey Jonker Instituut: Frouke Sondeijker en Majone Steketee.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.