Nieuws 28 maart 2017

VoorZorg 12,5 jaar: Wist je dat?

VoorZorg is 12,5 jaar geleden vanuit de Verenigde Staten naar Nederland gehaald. Tijd dus voor een feestje! Tijdens de caseconferences is er al even bij stilgestaan met tompoucen voor de VoorZorgverpleegkundigen. Lees hier wat VoorZorg de afgelopen 12,5 jaar voor Nederland betekende en wat er allemaal bereikt is!

Wist je dat ….

…. Elly de Graaf VoorZorgverpleegkundige van het eerste uur is?

…. je VoorZorg met 2 hoofdletters schrijft?

…. je alle informatie over VoorZorg terug vindt op de factsheet?

…. VoorZorg in ongeveer 60 gemeenten wordt geleverd?

…. alle gemeenten in Nederland in de infographic kunnen zien hoeveel zwangere vrouwen er in hun gemeente in aanmerking zouden komen voor VoorZorg, wat de positieve effecten zijn voor moeder en kind en wat de kosten en baten zijn bij uitvoering van VoorZorg?

…. VoorZorg sinds 1 januari 2015 in beheer is bij het NCJ?

…. er nu 50 VoorZorgverpleegkundigen zijn?

…. Er momenteel een onderzoek wordt uitvoert naar supervisie, intervisie en werkbegeleiding?

…. er een pilot loopt in drie organisaties van VoorZorg-verder, te weten GGD Amsterdam, GGD Hollands Noorden en Careyn Breda?

….  binnenkort een JGZ-organisatie als nieuwe VoorZorgorganisatie start?

…. er in 2016 232 nieuwe VoorZorg cliënten in zorg zijn gekomen?

… er een video is waarin een VoorZorgcliënt haar ervaringen deelt en vertelt wat VoorZorg voor haar heeft betekend?

…. iedere organisatie tenminste één beheerder heeft van het VoorZorgregistratiesysteem?

…. je voor vragen met betrekking tot het VoorZorgregistratiesysteem je tot je eigen beheerder moet wenden?

…. als hij/zij het ook de oplossing of het antwoord niet weet in actie moet komen om het antwoord te verkrijgen?

…. op 24 januari 2017 het programma Brandpunt een reportage uitzond over VoorZorg en het belang van preventie in het doorbreken van intergenerationele overdracht?

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.