Nieuws 22 juli 2019

Voortgangsrapportage juni 2019 Actieprogramma Kansrijke Start

Eind 2018 lanceerde minister de Jonge (VWS) het landelijke actieprogramma Kansrijke Start. Een actieplan om kwetsbare ouders en kinderen de hulp te bieden die ze nodig hebben om hun kind een gezonde, veilige en kansrijke start te geven. We presenteren de voortgangsrapportage Kansrijke Start van het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport zoals deze 1 juli naar de Tweede Kamer is gestuurd.

“Meer kinderen een kansrijke start”, dat is het hoofddoel van het actieprogramma Kansrijke Start. De eerste 1000 dagen van een kind zijn cruciaal om een goede start te kunnen maken. In het actieprogramma is aangegeven waarom een kansrijke start zo belangrijk is, welke acties we gaan ondernemen om meer kinderen een kansrijke start te geven en hoe we dat gaan meten. Het actieprogramma richt zich op extra ondersteuning voor kwetsbare gezinnen rondom bewust zwanger worden, een gezonde zwangerschap en veilig ouderschap. Een belangrijk element in het actieprogramma is een goede koppeling tussen het medische en het sociale domein inclusief de publieke gezondheid.

De conclusie na de eerste 9 maanden van het actieprogramma is dat het begrip ‘Kansrijke Start’ meer is gaan leven in het land. Het programma heeft nu al een impuls gegeven aan de zorg voor kwetsbare (aanstaande) ouders. Twee keer per jaar wordt verantwoording afgelegd over de voortgang. De huidige rapportage is de eerste voortgangsrapportage aan de Kamer.

Het is een breed opgezette rapportage, die de jeugdgezondheidszorg kan stimuleren om met haar lokale gemeente(n) contact op te nemen. De rapportage kan ook JGZ ambassadeurs of JGZ managers ondersteunen in hun gesprekken met de gemeente en andere partijen in het veld. Een stimulans voor meer lokale coalities en een versterking van de preventieve inzet van de jeugdgezondheidszorg, zowel wat betreft het Basispakket JGZ als de inzet van effectieve interventies.

Kom ook in actie!
Lees hier de gehele voortgangsrapportage Actieplan Kansrijke Start en kijk hoe jouw JGZ organisatie haar rol kan pakken binnen jullie gemeente(n).

"*" geeft vereiste velden aan

Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.