Nieuws 19 december 2019

Vooraankondiging: Klaar voor de toekomst

Het NCJ heeft in 2019 een basis gelegd en een start gemaakt met het programma ‘Klaar Voor De Toekomst’. ‘Klaar voor de Toekomst’ is de invulling van de rol en verantwoordelijkheid van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) bij de ontwikkeling van puber/adolescent naar volwassenheid. In de loop van 2020 wordt ‘Klaar voor de Toekomst’ meer in detail uitgewerkt en gelanceerd. Ook jouw rol en input is hierbij zeer welkom. Een gezonde jeugd heeft de toekomst. Laten we daar gezamenlijk goed voor zorgen.

In de levensfase van puber/adolescent naar volwassene (12-23 jaar) gebeurt veel. Door diverse biologische veranderprocessen ontwikkelen de hersenen en het lichaam zich volop, wat impact heeft op de sociaal-emotionele ontwikkeling. Als gevolg hiervan nemen sommige jongeren risicovolle en impulsieve besluiten en worden keuzes gemaakt die gericht zijn op korte termijn winst (directe beloning) in plaats van lange termijn geluk (lange termijn consequentie). Het is een periode waarin de invloed van ouders minder wordt en het loslaatproces naar steeds meer zelfstandigheid zich ontvouwt. Tegelijkertijd worden hun on- en offline omgeving (leeftijdsgenoten of peers) steeds belangrijker en invloedrijker. Een relatief kwetsbare en hoogrisico-fase voor al onze jeugdigen.

Deels kunnen ouders hun kind begeleiden bij de groei naar volwassenheid. Bijvoorbeeld door gezond eten, bewegen en goed slapen vanzelfsprekend te laten zijn. Ouders kunnen er ook aan bijdragen dat hun kind weerbaar is tegen maatschappelijke en sociale druk. Juist in de puberteit. Naast de thuissituatie is de school belangrijk in de leefomgeving van jongeren. Ook de jeugdgezondheidszorg zou met een preventief aanbod nabijer kunnen zijn, in samenwerking met school, sociaal domein en de zorg. De vraag is of we als JGZ-professionals, werkzaam in preventieve zorg, meer te bieden hebben dan dat we momenteel doen.

Het NCJ heeft in 2019 een start gemaakt met de invulling van de rol en verantwoordelijkheid die de JGZ in het kader van preventie inneemt bij de transitie van puber/adolescent naar volwassenheid. Huidige processen houden we kritisch tegen het licht en passen we, waar nodig, aan. Bestaande thematiek wordt passend gemaakt voor deze doelgroep en nieuwe urgente en essentiële kennis, kunde en vaardigheden worden uitgewerkt, ontwikkeld en aangeboden.

In de loop van 2020 werken we dit meer in detail uit. Ook jouw rol daarbij, initiatieven in dit verband en ideeën daarvoor zijn zeer welkom. Een gezonde jeugd heeft de toekomst. Laten we daar gezamenlijk goed voor zorgen.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.