Nieuws 18 maart 2014

Versterking JGZ op en met scholen

Wilt u dat Jeugdgezondheidszorg (JGZ) het aanspreekpunt is voor jongeren en mentoren als zij vragen hebben over gezond opgroeien en gezonde leefstijl? Wilt u samen met school en gezondheidsbevordering werken aan effectieve maatregelen voor een gezondere jeugd, het terugdringen van schoolverzuim of het creëren van een veilig schoolklimaat? Maar ontbreekt het u aan financiële middelen om JGZ nog beter uit te voeren op en met scholen? Vertel ons uw plan en doe een aanvraag voor extra financiële ondersteuning waarmee u in het schooljaar 2014-2015 een vernieuwend project kunt uitvoeren dat aansluit op wensen en behoeften van jongeren en scholen.

Onder het motto Versterking Jeugdgezondheidszorg (JGZ) op en met scholen zoekt RIVM Centrum Gezond Leven (CGL) inspirerende projecten voor een gezondere jeugd. Het gaat om plannen gericht op samenwerking tussen JGZ, scholen, gezondheidsbevorderaars, jongeren en hun ouders en waarover het onderwijs, jongeren en JGZ enthousiast zijn. Maar waarbij het ontbreekt aan financiële middelen om de JGZ op en met scholen, en voor en met jongeren (nog) beter en sterker te ontwikkelen. Dat ‘zetje’ kunnen we geven vanuit deze extra versterking.

Meedoen?

Organisaties die werken aan JGZ en gezondheidsbevordering in het onderwijs (po, vo en mbo) kunnen een aanvraag doen voor extra financiële ondersteuning voor het schooljaar 2014-2015. Aanvragen kan tot uiterlijk 26 mei a.s. en doet u samen met een school en JGZ-organisatie. Meer informatie en het aanvraagformulier vindt u op het Loket Gezond Leven

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.