Nieuws 9 februari 2017

Vernieuwde Schijf van Vijf in JGZ-richtlijn Voeding en eetgedrag

In 2016 presenteerde het Voedingscentrum een update van de Schijf van Vijf. Deze wijzigingen waren aanleiding voor een herziening van de JGZ-richtlijn Voeding en eetgedrag.

De vernieuwde Schijf van Vijf is gebaseerd op de Richtlijnen Gezonde voeding uit 2015. Wijzigingen naar aanleiding van deze nieuwe Schijf zijn nu ook verwerkt in de JGZ-richtlijn Voeding en eetgedrag. Het thema ‘Gezonde voeding’ binnen de JGZ-richtlijn geeft aanbevelingen voor een gezond eetpatroon. Met tools van het Voedingscentrum kunnen de aanbevolen dagelijkse hoeveelheden voor kinderen en jongeren snel in kaart gebracht en bijgehouden worden.

Bekijk de JGZ-richtlijn op de richtlijnenwebsite van het NCJ. De AJN, V&VN vakgroep jeugd en de NVDA stelden de aanpassingen inhoudelijk vast, GGD GHOR Nederland en ActiZ Jeugd randvoorwaardelijk. Bij het bepalen van de aanpassingen waren het Voedingscentrum en ontwikkelaars van de JGZ-richtlijn in 2013 betrokken.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over de wijzigingen contact op met Bronwynn Sterkenburg (NCJ).

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.