Nieuws 26 januari 2017

Vernieuwde JGZ-richtlijn Hartafwijkingen online

De jeugdgezondheidszorg kan vanaf 26 januari gebruik maken van de vernieuwde JGZ-richtlijn Hartafwijkingen, ontwikkeld door TNO en gefinancierd door ZonMw. In deze richtlijn wordt ingegaan op de werking van het hart, voorlichting, (vroeg)signalering, begeleiding en verwijzing voor medische en psychosociale problemen.

De vernieuwde richtlijn bestaat uit delen van de voormalige JGZ-richtlijn ‘Vroegtijdige opsporing van aangeboren hartafwijkingen’ uit 2005. Informatie uit deze voorgaande richtlijn is geactualiseerd op basis van recente inzichten en vormde daarmee de basis voor de thema’s 1, 2, 3 en 10. Uitgangsvragen gevormd door de praktijk waren aanleiding voor de nieuwe thema’s en specifieke onderwerpen zoals aangeboren en verworven hartafwijkingen, hartritmestoornissen en hart- en vaatziekten.

Implementatie

De JGZ-richtlijn is in te zien op de JGZ-richtlijnenwebsite van het NCJ. Daarnaast biedt het NCJ ondersteuning bij het implementeren van nieuwe richtlijnen in de praktijk middels een implementatietoolkit en het netwerk van JGZ implementatiefunctionarissen. Binnenkort zal ook een implementatietoolkit voor de nieuwe JGZ-richtlijn Hartafwijkingen aangeboden worden op de richtlijnenwebsite.

Ga hier naar de vernieuwde JGZ-richtlijn Hartafwijkingen

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.