Nieuws 15 december 2017

Verbeterde registratie van (vermoedens van) kindermishandeling in Kidos

Sinds 9 oktober kunnen gebruikers van Kidos kindermishandeling of eventuele vermoedens daarvan op een vernieuwde manier registreren in het digitaal dossier. Het BDS-protocol voor de registratie van kindermishandeling is hiervoor ingebouwd in het DD JGZ, waardoor de meldcode goed gevolgd kan worden. Ook is het nu beter mogelijk om managementinformatie op dit onderwerp te genereren.

In september 2015 gaven gebruikers van Kidos bij hun softwareleverancier Gino aan dat zij de mogelijkheden vanuit de BDS voor het registreren van (vermoedens van) kindermishandeling onvoldoende vonden aansluiten bij de praktijk. De wens werd neergelegd om dit beter te kunnen registreren. Softwareleverancier Gino zocht contact met het NCJ, die op dat moment net bezig was met een BDS-protocol voor de registratie van vermoedens van kindermishandeling.

Bettie Carmiggelt vertelt: “Alhoewel JGZ-professionals in veel gevallen al vroegtijdig vermoedens van kindermishandeling signaleren, is dat in de registratie niet terug te zien. Nadat de JGZ-richtlijn Kindermishandeling was geactualiseerd, hebben we met de richtlijnopstellers gekeken naar een slimme manier van registreren. Primair geldt natuurlijk de zorg voor het kind, maar er is ook rekening gehouden met het aantoonbaar maken in rapportages van de activiteiten van JGZ-professionals rondom dit onderwerp.”

Van BDS-protocol naar software
Het concept-protocol werd begin 2016 met Gino gedeeld. Een specificatietraject volgde. Andrea Koops van Gino zegt hierover: “Er is meerdere keren overlegd met het NCJ, aandachtsfunctionarissen kindermishandeling, functioneel applicatiebeheerders en mensen van het inhoudelijk gebruikersoverleg van Kidos (artsen en verpleegkundigen). Dit traject heeft ongeveer een jaar geduurd, waarin zowel bilateraal als in groepsbijeenkomsten werd afgestemd. Er is gezocht naar voldoende ruimte voor de autonomie van de professional naast een mix van verplichte elementen. We hebben het idee dat we dankzij het veelvuldig overleg daar goed in zijn geslaagd.” Sinds 9 oktober jl. is de nieuwe registratiemogelijkheid in Kidos voor de gebruikers beschikbaar.

Van software naar praktijk
JGZ-organisaties zijn aan de slag gegaan om de nieuwe manier van registreren goed te integreren in de lopende werkprocessen. JGZ-organisaties geven aan dat het op dit moment nog te vroeg is om praktijkervaringen te delen.

Dossieroverdracht
Het BDS-protocol voor de registratie van (vermoedens van) kindermishandeling omvat een aantal nieuwe elementen dat in BDS 4.0 landelijk beschikbaar komt. Dat betekent dat bij dossieroverdracht via het Landelijk Schakelpunt de registratie omtrent kindermishandeling ‘nieuwe stijl’ vanuit Kidos nog niet gestructureerd wordt overgedragen.

Contact en meer informatie
JGZ-organisaties die het BDS-protocol voor de registratie van kindermishandeling ook willen laten inbouwen door hun softwareleverancier en daar vragen over hebben, kunnen contact opnemen met Jan van den Brule.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.