Nieuws 23 juni 2016

Veldraadpleging Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg

Op dit moment loopt er in opdracht van ZonMw een kortdurende veldraadpleging over de ontwikkeling van richtlijnen in de jeugdgezondheidszorg. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de afdeling IQ healthcare van het Radboudumc te Nijmegen. Bij deze veldraadpleging wordt gebruik gemaakt van een online enquête met verschillende stellingen en vragen. Het veld wordt uitgenodigd om input en ervaringen te delen, voor het versterken van ontwikkeling en implementatie van JGZ richtlijnen.

Bent u op enige manier betrokken bij de richtlijnen in de JGZ, bijvoorbeeld als gebruiker of ontwikkelaar, dan kunt u zich aanmelden voor deelname aan de veldraadpleging. U kunt tot 8 juli 2016 een mail sturen naar Annick.Bakker-Jacobs@radboudumc.nl om de enquête te ontvangen.

Welkom op onze nieuwe website!

Heb je een gebruikersaccount? Dan ontvang je van ons een mail om je account opnieuw te activeren.